Hutnik odmraża zajęcia indywidualne

Kultura

Hutnik odmraża zajęcia indywidualne

10.06.2020
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
W związku z odmrażaniem działalności WOK „Hutnik”, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych (nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu).
 
Zajęcia mogłyby rozpocząć się od 15 czerwca 2020 roku i potrwać, jeśli będzie takie zainteresowanie, do końca lipca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu ze swoimi instruktorami, którzy indywidualnie ustalą harmonogram ewentualnych zajęć.
W związku z reżimem sanitarnym, istnieje możliwość ograniczenia ilości miejsc. 
HUTNIK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń. Opiekunowie prawni niepełnoletnich, a także pełnoletni uczestnicy zajęć biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia. 
Uczestnicy zajęć oraz osoby przyprowadzające je na zajęcia mogą przebywać i poruszać się w wyraźnie wyznaczonych strefach. 
Uczestnicy zajęć mają obowiązek poinformować pisemnie własnego opiekuna zajęć (sms/mail/oświadczenie) o zamiarze wzięcia udziału w zajęciach na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Muszą spełniać wszystkie wymogi sanitarne, tj. posiadać maseczki i rękawiczki. Zdjęcie maseczek czy też rękawiczek może nastąpić tylko w pomieszczeniu w którym odbywają się zajęcia.
Jeżeli w najbliższym otoczeniu uczestnika zajęć (np. w domu rodzinnym) przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO brać udziału w zajęciach.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom