Bohaterski duszpasterz

historia Ziemi Wyszkowskiej

Bohaterski duszpasterz

14.06.2016
komentarze: 2
autor: Elżbieta Szczuka
16 października 2011 r. minęła 155. rocznica urodzin księdza Wiktora Mieczkowskiego, przez prawie 20 lat dziekana i proboszcza parafii Wyszków, bohaterskiego duszpasterza, nierozerwalnie związanego w naszej pamięci z wojną polsko–bolszewicką w 1920 roku.  
Wiktor Mieczkowski, syn Franciszka i Magdaleny z Trzasków, urodził się 16 października 1856 roku w Piotrowie (gm. Czerwin) k. Ostrołęki. Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Zagroba (albo Zagłoba). 
Uczył się w seminarium duchownym w Płocku, w 1880 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo był wikariuszem w Pułtusku, potem proboszczem w Klukowie, Dłutowie, Sarbiewie i Płońsku. W październiku 1915 roku został administratorem, a potem proboszczem parafii w Wyszkowie. Jego zachowanie w okresie I wojny światowej i wojny polsko – bolszewickiej spowodowało, że mówiono o nim jako o bohaterskim duszpasterzu. W lipcu i sierpniu 1920 roku odprawiał w kościele św. Idziego msze błagalne za ocalenie ojczyzny, zachęcał do wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej, wzywał wiernych do organizowania pomocy uchodźcom z Kresów Wschodnich. 
Na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. na plebanii u ks. Mieczkowskiego schroniła się rodzina Lutosławskich z Drozdowa pod Łomżą, z ks. Kazimierzem Lutosławskim, współtwórcą harcerstwa polskiego (w 1913 r. udzielał ślubu Oldze Drahonowskiej i Andrzejowi Małkowskiemu), autorem krzyża harcerskiego, posłem na sejm w niepodległej Polsce. Wolny był tylko przedpokój, który zajęli mężczyźni, a żony i dzieci pomordowanych w Moskwie braci Lutosławskich dało się ulokować w wikariacie – napisał w swoich wspomnieniach  „Bolszewicy w polskiej plebanii”. Bardzo prawdopodobne, że jednym z tych dzieci był wybitny kompozytor Witold Lutosławski, którego ojciec, Józef, działacz narodowy i społeczny, został rozstrzelany w Moskwie we wrześniu 1918 r.  
15 i 16 sierpnia 1920 na plebanii zatrzymali się członkowie Tymczaso-wego Komitetu Rewolucyjnego Polski: Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kohn. Wizytę tę ksiądz opisał w broszurze „Bolszewicy w polskiej plebanii”, z której dochód przeznaczył na budowę pomników ku czci poległych w wojnie polsko – bolszewickiej: na wyszkowskim cmentarzu oraz w Rybienku Leśnym, gdzie 17 sierpnia 1920 r. czerezwyczajka zamordowała  w okrutny sposób 7 Polaków. Stracony przez czerezwyczajkę miał być i ks. Wiktor Mieczkowski, ale, ostrzeżony, ukrył się na czas odwrotu wojsk bolszewickich.
20 sierpnia 1920 r. na plebanii zatrzymali się m.in. dowódca Frontu Północnego gen. Józef Haller, ambasador francuski Jusserand i angielski Eydem, malarz Ferdynand Ruszczyc, dziennikarze i korespondenci wojenni: Stefan Żeromski, Karol Irzykow-ski, Adam Grzymała–Siedlecki. Tę wizytę opisał S. Żeromski w opowiadaniu „Na probostwie w Wysz-kowie”.
W ostatnich latach życia ks. Mieczkowski - dziekan i proboszcz parafii Wyszków, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej - mocno niedomagał, dlatego od 1933 roku w obowiązkach administratora zastępował go ks. Leon Goszczycki. Zmarł 19 marca 1935 roku, został pochowany na cmentarzu w Wyszkowie, na wprost grobu poległych w walkach 1920 roku.
7 sierpnia 2005 roku na budynku starej plebanii została odsłonięta tablica, ufundowana przez mieszkańców Wyszkowa, poświęcona pamięci ks. Wiktora Mieczkow-skiego i obywatelom Wyszkowa - uczestnikom wojny polsko – sowieckiej 1920 roku, zaś w listopadzie tego roku skrzyżowanie ulic Ignacego Daszyńskiego, Tadeusza Kościuszki i Białostockiej (przy moście drogowym) otrzymało nazwę „Rondo ks. Wiktora Mieczkowskiego”.
W historii naszego kraju zapisała się też najbliższa rodzina ks. Wiktora Mieczkowskiego. Jego młodszy o 10 lat brat Ludwik był aptekarzem, działaczem społeczno-politycznym, członkiem Narodowej Demokracji, naczelnikiem (1902-1915) i prezesem (1916 – 1932) Ochotniczej Straży Ogniowej oraz burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej (1920 -1928, swoją pensję przeznaczał na rzecz miasta). Z jego inicjatywy powstał (1917 r.) w Nagoszewie, na polu bitwy, pomnik Powstańców Styczniowych 1863 r., on też był pomysłodawcą budowy ratusza w Ostrowi Maz. Syn Ludwika, Wiktor Wirgiliusz, lekarz i harcerz, działał w Szarych Szeregach - był komendantem hufca Okręg Południe Chorągwi Warszawskiej; rozstrzelany przez Niemców w Warszawie w lutym 1944 roku.
PBS Wyszków - wygodny kredyt

komentarze:

dodaj komentarz
Keep up the excellent work and generating the crowd! http://bit.ly/2p7LTKb
4rx
Yes! Finally something about c. http://bit.ly/2lZh8pz
indian
Jerzy Zawadzki: Matka chciała go wychować na księdza lub oficera (foto)

Jerzy Zawadzki: Matka chciała go wychować na księdza lub oficera (foto)

I został oficerem. Rok temu, 10 maja 2018 r., w wieku 94 lat zmarł w Warszawie Jerzy Konrad Zawadzki, uczeń wyszkowskiego gimnazjum, harcerz, uczestnik akcji w Sieczychach w sierpniu 1943 r., żołnierz Armii Krajowej ps. Konrad, pułkownik Wojska Polskiego. Tydzień później, 17 maja, spoczął na wyszkowskim cmentarzu parafialnym.
zobacz więcej
Tragiczna historia rodziny Biernackich (foto)

Tragiczna historia rodziny Biernackich (foto)

Dziś chcę opowiedzieć o szczęśliwych i tragicznych losach rodziny Biernackich, której korzenie tkwią w Drogoszewie i Wyszkowie. 
zobacz więcej
Tomasz Miszewski – nie tylko notariusz (foto)

Tomasz Miszewski – nie tylko notariusz (foto)

10 września 2017 r. minęła 150. rocznica urodzin Tomasza Miszewskiego – wyszkowskiego i warszawskiego notariusza, właściciela majątku w Mystkówcu Starym. Jego nazwisko na trwałe zapisało się w historii Wyszkowa. Był pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Szkoły Średniej w Wyszkowie, a także prezesem utworzonego w styczniu 1915 r. Komitetu Obywatelskiego dla gmin Wyszków i Somianka. To w jego kancelarii w roku 1919 został podpisany akt notarialny zakupu pałacyku w parku z przeznaczeniem na siedzibę wyszkowskiego gimnazjum.
zobacz więcej
Wspomnienia Jerzego Rakowieckiego

Wspomnienia Jerzego Rakowieckiego

W latach 90. XX wieku Jerzy Rakowiecki (aktor i reżyser teatralny) napisał niezwykle barwne wspomnienia o swoich rodzicach, ostatnich właścicielach folwarku Skorki w gminie Somianka oraz swoich młodych latach spędzonych na ziemi wyszkowskiej. Zamieściliśmy fragmenty tych wspomnień w numerach 6, 7  i 8 „Nowego Wyszkowiaka” z 2014 roku. Śródtytuły pochodzą od redakcji.
zobacz więcej
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku