Żywe obrazy pomogą zrozumieć historię tej ziemi (FOTO)

Wydarzenia

Żywe obrazy pomogą zrozumieć historię tej ziemi (FOTO)

11.09.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
W słoneczne sobotnie popołudnie wyszkowianie po raz kolejny licznie skorzystali z zaproszenia na łąki Łosinna, by zobaczyć, jak 78 lat temu wyglądał zrzut cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej. W tym roku dodatkową atrakcją była prawdziwa strzelanina – rekonstrukcja obławy na grupę WiN Jana Kmiołka w Grądach Polewnych. 
 
Delegacje, wśród nich posłanka Teresa Wargocka, samorządowcy, żołnierze i przedstawiciele środowisk kombatanckich, złożyły kwiaty pod pomnikiem czynu polskich lotników i cichociemnych, niosących pomoc lotniczą dla Armii Krajowej, odsłoniętym w Łosinnie w 2010 r.
Tą uroczystością oddajemy hołd CICHOCIEMNYM – spadochroniarzom Armii Krajowej, a szczególnie mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu ps. Zapora, bohaterowi AK i WIN, zrzuconemu na tych łąkach nocą 16/17 września 1943 roku – podkreślają organizatorzy.
- Historia Polski musi być bardzo ważnym elementem edukacji szkolnej, edukacji patriotycznej, edukacji w rodzinie - organizację wydarzenia chwaliła posłanka Wargocka. - Na ziemi wyszkowskiej, gdzie tak wiele było wydarzeń historycznych związanych z obroną polskiej niepodległości i wiary chrześcijańskiej, tak wiele polało się krwi. Pokazywanie historii poprzez obraz jest najlepszą formą, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że wolność ma swoją cenę.
W sobotę 11 września organizatorzy widowiska pokazali obrazy dwóch wydarzeń. Najpierw mogliśmy zobaczyć strzelaninę, do której doszło w lipcu 1948 r. w Grądach Polewnych (gmina Rząśnik, ok. 20 km od Łosinna). Była to jedna z wielu nieudanych obław KBW i UB na grupę WiN Jana Kmiołka.
Jak zwykle wiele osób czekało na widowisko historyczne "Zrzut cichociemnych – Zapora". - Historię będzie można poczuć, zobaczyć, usłyszeć - do oglądania zachęcał prowadzący. - Żywe obrazy pomogą zrozumieć historię tej ziemi. Oddajemy też cześć bohaterom konspiracji.
Najpierw pokazano, jak wyglądało codzienne życie polskiej wsi w czasie wojny i jak Armia Krajowa przygotowywała się na przyjęcie cichociemnych. Sygnałem, że w danym dniu nastąpi zrzut z Anglii, była zakodowana informacja w trakcie serwisu radiowego (sam radioodbiornik trzeba było dobrze ukryć, bo za jego posiadanie groził obóz koncentracyjny) – a była nią piosenka "Zielony mosteczek". Podczas pokazu trzech spadochroniarzy (w 1943 r. byli to: kpt. dypl. Bronisław Rachwał ps. Glin, ppor. Kazimierz Smolak ps. Nurek i mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora) skakało na spadochronach starego typu, o okrągłych czaszach, takich, jakich używano w czasie II wojny światowej.
Po widowisku uczestnicy pikniku chętnie korzystali z poczęstunku żołnierską grochówką, słuchając jednocześnie koncertu “Kurpiowskie śpiewanie” harmonisty Jana Karczewskiego z KGW Łęg Przedmiejski. Dzieci z plastikowymi pistoletami próbowały odtworzyć to, co chwilę wcześniej widziały. Inni woleli konkursy zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 5.
Na uroczystość patriotyczną w tej ciekawej formule zaprosili: Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Okręg Warszawa Wschód ŚZŻ Armii Krajowej, Teatr “Makata”, SRH 79 Pułk Piechoty, Grupa Spadochronowa "Cichociemni" i mieszkańcy Łosinna.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.