Tak się buduje mosty! (FOTO)

Wydarzenia

Tak się buduje mosty! (FOTO)

23.06.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
Gra miejska „Tacy sami” to kolejna odsłona świetnej akcji wyszkowskiego koła PSOUU. Podopieczni stowarzyszenia, Monaru i uczniowie szkół powiatu wyszkowskiego pokazali, jak wspólnie budować mosty… dosłownie i w relacjach międzyludzkich.
 
W grze wzięło udział 10 drużyn, ok. 40 osób, uczniowie SP1, SP2, SP w Białymbłocie, CEZiU Kopernik i I LO. Nie było łatwo, bo trasa prowadziła przez cały Wyszków. Uczestnicy wystartowali z placówek prowadzonych przez PSOUU przy ul. Świętojańskiej, a punkty kontrole znajdowały się na dworcu PKP, przy poczcie przy ul. Daszyńskiego, pływalni, OREW przy ul. 1 Maja, przy tzw. białym domu i obelisku Wazów przy ul. 3 Maja. Na każdym punkcie czekała wyrocznia, czyli podopieczny PSOUU, z ciekawymi pytaniami. Uczniowie musieli powiedzieć np. co wyrocznię wzrusza, czego jej najbardziej brakuje, w czym uczestnicy i wyrocznia są do siebie podobni. To zmuszało uczniów do zastanowienia się nad sytuacją osoby niepełnosprawnej, a jednocześnie świetnie wpisywało się w misję całego projektu „Tacy sami”. Ważną rolę pełnili też podopieczni wyszkowskiego Monaru pełniący opiekunów drużyn. 
Uczestnicy gry musieli też znaleźć fragment tajemniczej instrukcji. Gdy wszystkie drużyny dotarły na metę, która znajdowała się na pl. Miejskim, i złożyli wszystkie fragmenty, okazało się, że to instrukcja budowy mostu na linach. Pozostało im już tylko… wspólnie go zbudować i przejść, co było nie lada wyzwaniem, ale i ogromną frajdą.
Dwie drużyny trasę gry miejskiej pokonały w czasie 1 h 36 min. O wygranej zdecydowała minimalna różnica w punktacji za zadania wykonywane na punktach kontrolnych. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, II - Szkoły Podstawowej nr 1, III - Szkoły Podstawowej w Białymbłocie.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali karty podarunkowe do Media Expert. Na wszystkich uczestników czekały upominki przekazane przez panią Magdaleną Kowalską z firmy Ferdinand Bilstein.
 
Tacy sami
Przypomnijmy, że pierwszą odsłoną projektu „Tacy sami” była kampania billboardowa „Tacy sami”, na którego realizację wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pozyskało środki z Powiatu Wyszkowskiego. Był to świetny pomysł na przedstawienie się wyszkowskiej społeczności, zaznaczenie, że niepełnosprawni są jej ważną częścią. Plansze z wizerunkami osób z niepełnosprawnością intelektualną pojawiły się m.in. przy parku miejskim, „Hutniku”, w ścisłym centrum miasta. Nie sposób ich nie zauważyć. Co ważne, twarzami kampanii są nasi mieszkańcy, których na co dzień spotykamy w sklepach czy na ulicach. Dzięki standom mamy okazję nie tylko ich poznać, ale też dowiedzieć się czegoś, np. co lubią robić, jakie są ich pasje i marzenia.
PSOUU zamierza również zorganizować happening „Tacy sami - bez ściany między nami”. Impreza planowana jest na lipiec w parku miejskim z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.