Środki na kulturę, sport, turystykę, wsparcie niepełnosprawnych

Wydarzenia

Środki na kulturę, sport, turystykę, wsparcie niepełnosprawnych

10.02.2022
autor:
Zarząd powiatu ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na działania realizowane do końca 2022 r. Organizacje mogą składać oferty w zakresach:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zaplanowana kwota dofinansowania – 30.000 zł
turystyki i krajoznawstwa, zaplanowana kwota dofinansowania – 10.000 zł
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zaplanowana kwota dofinansowania – 10.000 zł
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zaplanowana kwota dofinansowania – 15.000 zł
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zaplanowana kwota dofinansowania – 55.000 zł
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaplanowana kwota dofinansowania – 15.000 zł
Oferty można składać do 2 marca do godz. 10. Szczegóły i warunki realizacji zadań można znaleźć w treści uchwały (KLIKNIJ). Informacji udziela wydział promocji i rozwoju, tel. 297435903, e-mail: promocja@powiat-wyszkowski.pl.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość