Rada Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (FOTO)

Wydarzenia

Rada Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (FOTO)

27.01.2023
autor: Starostwo Powiatowe
Niedawno powołana Rada Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach po raz pierwszy spotkała się 26 stycznia.  
 
Radę Muzeum pod koniec grudnia powołała rada powiatu. 
W jej skład wchodzą: 
Kacper Sakowicz, szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Eliza Czapska, dyrektor Muzeum na Zamku Zbrojowni w Liwie 
Małgorzata Balcerzak, kierownik Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie 
Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 
Piotr Majewski, były dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, historyk, muzealnik, wykładowca akademicki 
Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie 
Mariusz Olbromski, poeta i prozaik, wykładowca akademicki. 
 
Rada została powołana na czteroletnią kadencję 2023-2027. 
26 stycznia podczas spotkania w muzeum w Dębinkach, z rąk Pawła Delugi reprezentującego zarząd powiatu, członkowie rady odebrali nominacje i listy gratulacyjne. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia historii powstania muzeum, a także losów jego siedziby, zwłaszcza części zabytkowej, wpisanej do rejestru zabytków. Dyrektor muzeum Jacenty Matysiak przedstawił dotychczas wykonane prace przygotowujące instytucję do rozpoczęcia rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego i założenia koncepcyjne funkcjonowania muzeum.  
Zgodnie z ustawą, Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez instytucję jej powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów statutowych i zapisów ustawy o muzeach. Ocenia także, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.  
Podczas spotkania wójt Krzysztof Jezierski przekazał na ręce dyrektora oryginał deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, podpisanej 29 maja 2021 r. 
Muzeum jest instytucją kultury utworzoną przez Powiat Wyszkowski, Gminę Zabrodzie i Fundację Museion Norwid w sierpniu 2021 roku. Od 1 lutego 2022 r. współorganizatorem muzeum jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który każdego roku przekazuje 1,3 mln zł na bieżącą działalność.  
 
 
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość