PCPR: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Wydarzenia

PCPR: Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w 2022 roku

17.05.2022
autor:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd”.  
program finansowany ze środków PFRON
 

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, które spełniając warunki uczestnictwa w programie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

W 2022 roku realizowane są następujące formy wsparcia:


1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
 
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

b) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, 

c) Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, 

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
 
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk, 

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, 

d) Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, 

e) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, 

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
 
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Terminy naboru wniosków:

Moduł I:
do 31 sierpnia 2022 r. 
 
MODUŁ II:
do 10 października 2022 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.
 
Wnioskodawca, który z przyczyn niezależnych od siebie nie złoży wniosku w ustalonym terminie, ma możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie.
 
Szczegółowe informacje na temat programu oraz formularze wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82B, pokój nr 1, tel. 29 74 285 22 wew. 13 lub ze strony internetowej: www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl w zakładce „Formularze i druki do pobrania” – „Program aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Aktywny Samorząd”  i na stronie głównej PFRON w komunikatach.
 
Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosków.

ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Koniec straży miejskiej, początek nowego wydziału

Koniec straży miejskiej, początek nowego wydziału

Już tylko do końca marca w Wyszkowie będzie działała Straż Miejska. Z dniem 1 kwietnia w urzędzie miejskim pracę rozpocznie za to nowy wydział zajmujący się ochroną środowiska. - Oddychamy wszyscy i wszystkim nam musi zależeć na czystości powietrza. Dlatego też jako gmina musimy zintensyfikować działania w kierunku poprawy jego jakości - mówi dotychczasowy komendant straży i jednocześnie naczelnik nowego wydziału Mirosław Wysocki.
zobacz więcej
Po prostu trzeba walczyć (foto)

Po prostu trzeba walczyć (foto)

Niezależnie, kim jesteście, nie bójcie się tego, czego chcecie od życia. Po prostu trzeba walczyć o pewne rzeczy. Nie wierzcie, że czegoś nie możecie - na spotkaniu w Wyszkowie mówił Jerzy Górski, który przez 14 lat był narkomanem… A potem wygrał podwójnego Ironmana. O przekuwaniu słabości w siłę mówił nie tylko do uzależnionych. Przecież każdy się czegoś boi i każdemu brakuje siły, by walczyć o to, co ważne…
zobacz więcej
Zostało nas już tylko dwóch

Zostało nas już tylko dwóch

1 września o godz. 11, w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej, gmina Wyszków zaprasza mieszkańców, przedstawicieli samorządów, środowisk kombatanckich, lokalne organizacje, by wspólnie oddać hołd tym, którzy zginęli w walce o wolność. Krótka uroczystość odbędzie się przed pomnikiem Gloria Victis, u zbiegu ul. Sowińskiego i Pułtuskiej.
Jednym ze świadków tamtych czasów jest Józef Czerwiński, przewodniczący wyszkowskiego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 
zobacz więcej
Znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej mieszkańców wzięło ślub

Znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej mieszkańców wzięło ślub

W 2020 r. znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej było natomiast ślubów i urodzeń.
Aleksander i Julia to imiona cieszące się niesłabnącą popularnością. W ubiegłym roku rodzice wybierali je najczęściej.
zobacz więcej