Oto, czym ogrzewamy domy

Wydarzenia

Oto, czym ogrzewamy domy

21.12.2020
autor: Urząd Miejski w Wyszkowie, opr. SB
Ponad cztery tysiące domów w gminie Wyszków ogrzewanych jest paliwem stałym, przy czym ponad tysiąc to tzw. kopciuchy. Również ponad cztery tysiące jest pieców gazowych. Zdecydowanie mniej jest urządzeń elektrycznych, przyłączy do sieci ciepłowniczej, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
 
Urząd Miejski podsumował prowadzoną od lipca inwentaryzację źródeł ciepła, na którą otrzymał dofinansowanie od samorządu Województwa Mazowieckiego. Ankieterzy zebrali informacje na temat m.in. liczby źródeł ogrzewania, rodzaju i ilości stosowanego paliwa, planowanej zmiany w zakresie posiadanego źródła ciepła, a także o ociepleniu budynku oraz planowanej wymianie pieca i termomodernizacji.
Na terenie gminy zinwentaryzowano 8.943 lokale. Z analizy ankiet wynika, że najwięcej mamy urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno, pellet) – 4.161 sztuk. Na drugim miejscu są kotły gazowe – 4.124 sztuki. Urządzeń elektrycznych jest 737, a przyłączy do sieci ciepłowniczej 348. Ponadto inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy znajdują się 135 kolektory słoneczne i 102 pompy ciepła.
Analizując dane zebrane z inwentaryzacji ustalono, że:
    • kotłów pozaklasowych (tzw. kopciuchów) jest 1.717
    • kotłów klasy 3 (spełniają zabrzański Certyfikat Bezpieczeństwa Ekologicznego, klasa najniższa, określa przede wszystkim kotły podajnikowe) jest 454
    • klasy 4 (klasa średnia, którą posiadać mogą kotły zasypowe dolnego spalania, a także kotły podajnikowe węglowe) – 597,
    • klasy 5 (obecnie najwyższa i najlepsza klasa kotłów CO, np. kotły na pellet lub kotły na ekogroszek) – 386
    • 79 kotłów spełniających wymogi ekoprojektu.
Co ważne, zgodnie z obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego uchwałą antysmogową, kotły pozaklasowe tzw. kopciuchy powinny zostać wymienione do 31 grudnia 2022 r.
Mieszkańcy gminy deklarowali chęć zmiany sposobu ogrzewania. W 267 ankietach wyrazili chęć zmiany na odnawialne źródła energii oraz w 937 ankietach na ogrzewanie gazowe, przy czym głównymi warunkami dokonania zmian jest otrzymanie wsparcia finansowego oraz dostęp do sieci gazowej.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powstała baza danych indywidualnych źródeł ciepła, którą gmina ma obowiązek na bieżąco uzupełniać. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne są obowiązane do przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość