Kolejne dofinansowanie na budowę hali przy „Koperniku”

Wydarzenia

Kolejne dofinansowanie na budowę hali przy „Koperniku”

23.07.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
Powiat Wyszkowski otrzyma 3 mln zł dofinansowania na budowę hali sportowej przy CEZiU Kopernik. W sumie ma już 5 mln zł środków zewnętrznych na ten cel.
 
Budowa hali znalazła się na liście projektów dofinansowanych z programu „Sportowa Polska” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na program „Sportowa Polska”, obejmujący 260 inwestycji, zostało przeznaczonych ponad 374 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Spośród wybranych zadań inwestycyjnych 156 dotyczy przyszkolnej infrastruktury sportowej (I grupa zadań), 65 – obiektów służących klubom sportowym (II grupa zadań), zaś 39 – infrastruktury ogólnodostępnej (III grupa zadań).
W I grupie, z kwotą dofinansowania 3 mln zł, znalazła się budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik”. Przypomnijmy, że koncepcja przewiduje budowę obiektu składającego się z hali sportowej i łącznika o łącznej kubaturze ponad 2 tys. m3. W części sportowej (płyta boiska) budynek będzie jednokondygnacyjny, zaś w części zaplecza i łącznika - dwupiętrowy. Gmach hali będzie podzielony na dwie części: salę sportowo-widowiskową z boiskiem o wymiarach 26x45 m i zaplecze organizacyjno-techniczne o powierzchni prawie 500 m2. W parterowej części będą ulokowane m.in. szatnie i prysznice dla sportowców, pokoje trenerów i magazynki na sprzęt sportowy, a także pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze znajdzie się widownia na 260 miejsc siedzących, ogólnodostępne toalety dla kibiców, pomieszczenia rekreacyjne. W nowopowstałym łączniku, między obecnymi zabudowaniami a nową częścią, znajdzie się strzelnica pneumatyczna z 6 stanowiskami. Płytę boiska za pomocą zasłon będzie można podzielić na 3 sektory, co spowoduje, że jednocześnie na hali będzie mogło ćwiczyć kilka grup osób.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Powiat planuje budowę hali sportowo - widowiskowej (foto)
 
W sumie na inwestycję powiatowi udało się pozyskać 5 mln zł (2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 3 mln zł z programu „Sportowa Polska”). Kolejne środki zamierza pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do 30 lipca ma czas na złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych, w szpitalu i budowy hali sportowej. Niewiadomo jeszcze jednak, czy środki z Polskiego Ładu będzie można łączyć z dofinansowaniem ze „Sportowej Polski”. Jeśli okaże się, że pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych będzie niemożliwe, powiat dołoży do inwestycji więcej środków własnych niż przewidywał. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023.
W lipcu starosta unieważnił drugi przetarg na budowę hali, w obu przypadkach głównym powodem były zbyt wysokie oferty (urząd zamierza przeznaczyć na inwestycję 9,7 mln zł). W pierwszym wszystkie oscylowały wokół 15 mln zł. W drugim najtańsza oferta opiewała na 12,5 ml zł, ale wątpliwości urzędników wzbudziła zgodność ze specyfikacją proponowanej posadzki sali sportowej.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.