PIŁKA NOŻNA: Walne Zebranie Członków Bugu Wyszków przerwane (FOTO)

Sport

PIŁKA NOŻNA: Walne Zebranie Członków Bugu Wyszków przerwane (FOTO)

09.02.2018
autor: Maciej Kowalski
9 lutego 2018 r., o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków MKS Bug Wyszków.
Na sali znajdowało się 47 członków klubu. Przed rozpoczęciem obrad prezes Bugu, Dariusz Andrzejewski poprosił wszystkie osoby niebędące członkami klubu, w tym przedstawicieli mediów, o opuszczenie sali. Wcześniej otrzymaliśmy informację: "na mocy Uchwały Zarządu z dnia 26 stycznia 2018r., z uwagi na charakter poruszanych spraw, samo Walne Zebranie Członków w dniu 9 lutego 2018r., odbędzie  się „przy drzwiach zamkniętych”,  co  oznacza,  że  udział  w  obradach  będą  mogli wziąć udział wyłącznie Członkowie Stowarzyszenia"
Mimo wystąpienia Karola Pękula (nie jest członkiem Bugu), który motywował chęć pozostania na sali zainteresowaniem sprawami klubu, który otrzymuje największą dotację z miejskich pieniędzy, decyzja nie została zmieniona.

Obrady zostały przerwane i kontynuowane będą 23 lutego.
W sobotę, o godz. 10.00 podczas konferencji prasowej przedstawiono uchwałę Walnego Zebrania.
Uchwała powołuje zespół roboczy do spraw przeprowadzenia analizy bieżącej sytuacji MKS Bug Wyszków. W ciągu dwóch tygodni zespół składający się z 6 osób (Marcin Chodkowski - przewodniczący oraz Agnieszka Kowalczyk, Stefan Liszewski, Arkadiusz Mielczarczyk, Tomasz Cichocki i Marcin Rosiński) zajmie się:
• przeprowadzeniem analizy bieżącej sytuacji MKS Bug Wyszków,
• opracowaniem propozycji rozwiązań mających na celu zapewnienie dalszego rozwoju MKS Bug Wyszków,
• opracowaniem projektu zmian w statucie MKS Bug Wyszków,
Na drugiej części Walnego Zebrania zespół przedstawi wyniki swoich prac.
Do czasu zakońćzenia prac przez zespół Członkowie MKS Bug Wyszków zobowiązali się do powstrzymania się od komentarzy dotyczących funkcjonowania klubu.
Podczas konferencji prezes Dariusz Andrzejewski podtrzymał swoją decyzję o rezygnacji z piastowanej funkcji.
W sobotę przedstawiono także nowego trenera I drużyny Bugu - Łukasza Stasiuka.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość