wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
ZABRODZIE: Słopsk ma piękną świetlicę (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Słopsk ma piękną świetlicę (foto)

23.11.2020
autor: Elżbieta Szczuka
Zakończono przystosowywanie pomieszczeń strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. 
 
Inwestycja ta kosztowała 359.824 zł, w tym 300.000 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
W ramach zadania, którego inwestorem była OSP Słopsk, wykonano m.in. ocieplenie ścian i elewację świetlicy, pokryto dach blachą, wykonano ocieplenie stropodachu. Do świetlicy zakupiono stół do ping-ponga i rzutnik multimedialny z ekranem. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano teren wokół świetlicy; założono trawnik, wykonano chodniki i parkingi z kostki betonowej. Dla chcących odpocząć na powietrzu postawiono altankę, zamontowano ławki, kosze na śmieci. Z pewnością zainteresowaniem będzie się cieszył podest wraz z lunetą do obserwacji ptaków, a także tablice z mapą gminy, informacją turystyczną i ekologiczną. Ponadto zamontowano tam pierwszą w gminie stację naprawy rowerów.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość