ZABRODZIE: Podwyżki dla sołtysów (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Podwyżki dla sołtysów (foto)

15.03.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Radni zdecydowali, żeby o 50 zł, do 220 zł, podwyższyć diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy z dniem 1 marca br.
 
Przypomnijmy, że 31 marca 2015 r. radni uchwali, że radnemu za udział w posiedzeniach komisji i sesjach przysługuje dieta w wysokości 230 zł za każde posiedzenie, przewodniczącemu rady – dieta miesięczna zryczałtowana w wys. 1.300 zł, a wiceprzewodniczącemu rady – również miesięczna dieta w wys. 600 zł. Sołtys za udział w sesji rady otrzymywał dietę w wys. 170 zł.
- Ja sam jestem sołtysem – rozpoczął przewodniczący rady Janusz Pakuła, który pobiera tylko jedną dietę – przewodniczącego. – Wiemy, że ciałem niewidocznym, ale wykonującym dużo pracy, jest sołtys. Do roku ubiegłego mógł pobierać inkaso i miał z tego znikomą prowizję. Tu, gdzie były osoby prowadzące działalność gospodarczą, dochody były większe. Od tego roku sołtys nie może pobierać inkasa od osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego należałoby sołtysom zrekompensować chociaż koszty paliwa. Bo nie wszędzie są chętni do objęcia tej funkcji, np. w Mościskach nie ma sołtysa. Może ta podwyżka zachęci w przyszłych wyborach większą liczbę osób do ubiegania się o tę funkcję. 
Wniosek poparł też wójt Tadeusz Michalik: – Szczególnie we wschodniej części gminy, np. w Kicinach, sołtys ma do przejechania bardzo dużo kilometrów, żeby rozwieść nakazy. Ale to, co on zbierze, to nie wiem, czy mu na paliwo starczy.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. W ujęciu rocznym podwyższenie diety sołtysom skutkuje dla budżetu gminy kwotą 11 tys. zł.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość