ZABRODZIE: Młynarze dają i proszą

Powiat

ZABRODZIE: Młynarze dają i proszą

17.01.2017
autor: Ewa Elward
– Będziemy wdzięczni, jeśli rada gminy łaskawie będzie spoglądała na naszą miejscowość – na grudniowej sesji o potrzebach Młynarzy mówił Tomasz Babańczyk. Uważa, że wieś zasługuje na inwestycje ze względu na środki, które przekazuje do kasy gminy. – Wydatki wsi są duże, ale są wioski z większymi, a niedużo dostały – odpowiedział radny Janusz Pakuła.   
– Mieszkańcy co rok wnoszą do kasy gminy 235 tys. zł i będziemy wdzięczni, jeśli rada gminy łaskawie będzie spoglądała na naszą miejscowość, bo jeszcze zostało trochę pieniędzy z naszej puli – mówił Tomasz Babańczyk, wskazując na pilną potrzebę zbudowania wodociągu (według badań jest 25-krotne przekroczenie poziomu manganu). Zaproponował podłączenie wsi do stacji w Niegowie, traktem przez las niegowski. Wymienił też ul. Czapli Siwej, która po remoncie będzie służyć i mieszkańcom, i jako droga transportu rolnego dla rolników ze Słopska. Kolejną prośbą była pomoc finansowa w nazewnictwie ulic, potrzebnym, by ogarnąć informacyjny bałagan.
– Wydatki wsi są duże, ale są wioski z większymi, a niedużo dostały – odezwał się radny Janusz Pakuła. – Apetyty duże, a ograniczone...
– Traktowałem i będę traktował wszystkich mieszkańców jednakowo. Jesteśmy dla wszystkich mieszkańców, nie dla jednej miejscowości, nie możemy w ten sposób myśleć. Sumowany jest cały dochód i wszystkie potrzeby – stwierdził wójt, przedstawiając inny plan przebiegu wodociągu: przez starorzecze Bugu. Instalacje w pasie drogi powiatowej generują koszty. Wójt sceptycznie odniósł się do planów nazywania ulic, z których wiele to wąskie przejazdy, należące do działkowiczów. Bez parametrów i własności gmina nie może ich poszerzać ani ubiegać się o dofinansowanie.
– Część osób odda za darmo na poszerzenie drogi, jesteśmy otwarci – deklarował Tomasz Babańczyk, dopytując o możliwość usuwania awarii i konserwacji sieci znajdującej się pod wodą.
– Rzeka jest przeszkodą? Nie. W gminie Wyszków pod dnem Bugu idzie i kanalizacja, i wodociąg – Tadeusz Michalik zdecydowanie odrzucił pomysł mieszkańca jako zbyt drogi.
Bezpieczna Przystań
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość