wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
ZABRODZIE: Kolejni wybrani sołtysi (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Kolejni wybrani sołtysi (foto)

19.02.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Znamy nazwiska kolejnych sołtysów wybranych na kadencję 2019-2023.  To: Paweł Stańczak – Adelin, Janusz Kaczyński – Mościska, Adam Sykulski – Młynarze, Agnieszka Kamińska – Choszczowe, Katarzyna Tryc – Podgać, Stefan Szyszko – Gaj, Jan Raniewicz – Zabrodzie, Monika Czuba – Mostówka, Teresa Gajc – Niegów, Sylwester Młynarski - Karolinów.
 
W czwartek 7 lutego w szkole w Adelinie spotkali się najpierw mieszkańcy Adelina, a potem Mościsk. 
- Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to od września szkoła w Adelinie zmieni siedzibę – w ten sposób wójt Krzysztof Jezierski nawiązał do uchwały intencyjnej, przyjętej na ostatniej sesji rady gminy. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. dla Szkoły Podstawowej im. ks. Henryka Nowackiego w Adelinie wskazali dodatkową lokalizację – budynek przy ul. Wł. St. Reymonta 47 w Zabrodziu. Chodzi o przeniesienie szkoły w Adelinie do budynku likwidowanego gimnazjum, który ma bardzo dobrą bazę lokalową, pracownię komputerową, świetlicę, salę gimnastyczną, boisko orlik, estetycznie zagospodarowany i oświetlony teren. W Adelinie natomiast byłoby przedszkole, żłobek, kuchnia.
Na 150 uprawnionych na zebranie przyszło 11 osób (7,3%). Nie kandydował Jan Przybysz, który sołtysem był przez ostatnie 4 kadencje. – Młody wójt, młoda rada – tak zachęcał do zmiany warty w sołectwie. Zebrani jednomyślnie na sołtysa Adelina wybrali Pawła Stańczaka, a do rady sołeckiej: Michała Laskowskiego, Łucję Kryszczuk i Roberta Markuszewskiego. 
Dyskusja dotyczyła głównie rowów melioracyjnych, progów zwalniających oraz dróg lokalnych niszczonych przez ciężkie samochody i wyrastające korzenie drzew (na terenie leśnym). 
- Kiedyś były spółki wodne, rowy były co roku czyszczone – zauważył jeden z obecnych. Zwrócił uwagę, że coraz mniej jest aktywnych rolników, że łąki na tym terenie są niskie, nie zalewowe, ale podmokłe. Rolnicy czyszczą i odmulają rowy za własne pieniądze, ale nie wszyscy mieszkańcy to robią, z czego również wynikają problemy, bo rowy nie są czyszczone na całej długości. 
Wójt wspomniał, że chciałby powołać spółki wodne w poszczególnych wsiach, potrzeba do tego 2-3 ludzi.
- Nas, rolników, jest tylko kilku i nie mamy czasu na działalność w spółce – orzekł Krzysztof Laskowski.
Wiele osób skarżyło się na zamontowane na drogach lokalnych spowalniacze, że nie odpowiadają one prędkości wskazanej na znakach drogowych. 
Jedna z mieszkanek poprosiła o wprowadzenie nazw ulic w Adelinie (tylko część ulic ma nazwy): - Numery domów nadawane są chaotycznie, jest to duży problem, szczególnie gdy przyjeżdża karetka albo kurier. 
 
Na zebranie sołectwa Mościska na 63 osoby uprawnione przyszło 14 (22,2%). Ostatnio ta wieś nie miała sołtysa. Tym razem zgłoszono 2 kandydatów: Adama Kaczyńskiego i Janusza Kaczyńskiego. Pierwszy otrzymał 3 głosy. Janusz Kaczyński, dzięki otrzymanym 10 głosom, został sołtysem. Jeden głos był nieważny. Do rady sołeckiej weszli: Patrycja Kostrzewa, Adam Boguszewski i Michał A. Osowiecki.
 
W Młynarzach na 94 uprawnionych przyszło 12 osób (12,77%), Sołtysem ponownie został Adam Sykulski, a pomagać mu będą: Anna Walczyńska, Adam Janus i Bogdan Jachacy.
 
W Choszczowem  na 163 uprawnionych przyszło 28 (17,18%). Dotychczasowa sołtys Teresa Maniecka nie kandydowała. Sołtysem została Agnieszka Kamińska, radę sołecka tworzą: Anna Maniecka, Małgorzata Perzanowska, Tomasz Wilczyński.
 
W Podgaci na 72 uprawnionych obecnych było 18 (25%), sołtysem ponownie wybrano Katarzynę Tryc, w skład rady weszli: Dorota Kulesza, Iwona Skap, Agata Pągowska.
 
W Gaju na 261 uprawnionych przybyło 29 (11.1%). Stefan Szyszko, na którego głosowało 14 osób, został sołtysem. Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Anna Kornacka – 12, Anna Świerzak – 2. W radzie sołeckiej będą pracować: Anna Kornacka, Natalia Ciepielewska, Grażyna Połudziak.
 
W Zabrodziu spośród 540 uprawnionych przyszło 47 mieszkańców (8,7%). Wybrany na sołtysa Jan Raniewicz uzyskał 23 głosy, jego kontr kandydatka Małgorzata Gmur tylko 1 mniej (22 głosy). Do rady sołeckiej wybrano: Andrzeja Krzeczkowskiego, Stefana Sykulskiego i Krzysztofa Chmiela.

W Mostówce frekwencja wyniosła 10,58% (obecnych 58 na 548 uprawnionych).  Wybory wygrała Monika Czuba – uzyskała 40 głosów, a pozostali kandydaci: Beata Sykulska – 15, Krzysztof Nowak – 3. Do rady sołeckiej weszli: Ewa Bartosiewicz, Beata Sykulska i Krzysztof Nowak.

W Karolinowie frekwencja wyniosła 21,05% (na 38 uprawnionych 8 obecnych). Sołtysem pozostał Sylwester Młynarski, do rady sołeckiej wybrano Elżbietę Brzozowską i Joannę Banaszak.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość