wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
SOMIANKA: Świetlice poprowadzi GOK

Powiat

SOMIANKA: Świetlice poprowadzi GOK

09.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni powierzyli Gminnemu Ośrodkowi Kultury prowadzenie świetlic wiejskich. W związku z tym na sesji 28 grudnia wprowadzili zmianę do statutu GOK w Somiance. 
GOK będzie prowadził działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych „w zakresie profilaktyki uzależnień i współdziałanie z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie”. Został mu powierzony merytoryczny nadzór nad działalnością świetlic wiejskich w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok. Środki na działalność świetlic w zakresie merytorycznej realizacji tego programu i zatrudnienie opiekunów świetlic (na wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia) zostaną przekazane GOK w formie dotacji celowej.
Świetlice wiejskie zaplanowały m.in.:
  • wycieczki i spotkania integracyjne wraz z transportem,
  • wyjazdy na basen,
  • kultywowanie tradycji, obrzędów,
  • integracyjne ogniska,
  • cykliczne zajęcia edukacyjne m.in. spektakle profilaktyczne,
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
  • zajęcia plastyczno-techniczne i rękodzielnicze,
  • inne zajęcia cykliczne (m.in. spotkania chóru i scholii dziecięcej, spotkania Al.-Anon).
Szczegółowy plan zajęć poszczególnych świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy Somianka dostępny będzie na stronie internetowej www.somianka.pl w zakładce świetlice.  
Powyższe działania umożliwiają dzieciom i młodzieży pod okiem osób dorosłych spędzić
aktywnie, bezpiecznie i pożytecznie spędzać wolny czas.
Na realizację całego programu zaplanowano w budżecie na 2017 r. kwotę 117.161 zł.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość