SOMIANKA: Dotacje na książki

Powiat

SOMIANKA: Dotacje na książki

19.07.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wys. 3.900 zł oraz w wys. 18.480 zł na zakup nowości czytelniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Każda z prowadzonych przez gminę szkół podstawowych dostała na zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” z dotacji rządowej po 1.300 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.956 zł, w tym wkład gminy 1.056 zł.
Gmina otrzymała też dotację w wys. 18.480 zł na zakup nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 2.480 zł otrzyma Publiczne Gimnazjum i 4.000 zł Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej, również po  4.000 zł – Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Somiance oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulasku. Całkowity koszt zadania wyniesie 23.100 zł, w tym wkład gminy 4.620 zł.
Tematyka zakupionych książek ma być bliska współczesnym uczniom, ich lektura powinna ich zaciekawiać, rozwijać zainteresowania, zdolności. Wyboru książek dokonują nauczyciele we współpracy z rodzicami i uczniami.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość