SOMIANKA: Bezpłatna pomoc żywnościowa

Powiat

SOMIANKA: Bezpłatna pomoc żywnościowa

02.02.2021
autor: Opr. EB
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będzie udzielana pomoc osobom /rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, przekazywanych bezpłatnie.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w dniach 8 – 22 lutego będzie wydawał skierowania osobom, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia oraz przyjmował skierowania.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej: 
 
    • 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
    • 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
 
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do GOPS w Somiance, podając wysokość dochodu z poprzedniego miesiąca. Telefony: 29 741-88-79, 29 741-83-46 i 798-043-324
Program będzie realizowany do czerwca, a terminu wydawania żywności zainteresowani otrzymają telefonicznie.
SPECTRUM 2022
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość