RZĄŚNIK: Radni jednomyślnie za absolutorium

Powiat

RZĄŚNIK: Radni jednomyślnie za absolutorium

22.07.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Paweł Kołodziejski na sesji 21 lipca uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok, za czym głosowali wszyscy radni obecni na sesji. 
 
Przedstawił, w telegraficznym skrócie, Raport o stanie Gminy Rząśnik za 2020 r. – Raport przedstawiany był szczegółowo na komisjach rady gminy, dostępny jest na stronie internetowej – dodał. 
- Jakość życia w gminie wzrasta, a działania wójta są wysoko oceniane – podsumował przewodniczący rady Tadeusz Gołębiewski.
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. przedstawiła skarbnik gminy Bożena Koch. Dochody zostały zrealizowane w wys. 40.299.416 zł (ponad 99%), wydatki – w wys. 40.491.000 zł (94%), w tym inwestycyjne 3.287531 zł.
Za wotum zaufania dla wójta i za udzieleniem mu absolutorium za 2020 r. głosowali wszyscy obecni na sesji radni (14 za).
- Dziękuję, że obdarzyliście mnie zaufaniem, że doceniliście moją pracę – zwrócił się do radnych i sołtysów wójt. – Mam nadzieję, że zaufanie nadal będę budował, nie zawiodę was. Ale wiele zależy od polityki...  
SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość