RZĄŚNIK: Prawie 600 tysięcy wsparcia

Powiat

RZĄŚNIK: Prawie 600 tysięcy wsparcia

14.06.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina Rząśnik 11 czerwca na spotkaniu w Wyszkowie, podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy m.in. o przyznaniu dofinansowania w wys. 438.823 zł na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Lubiel”. W sumie gmina otrzyma prawie 600 tysięcy wsparcia.
 
Dotacja została przyznana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu, co wpłynie na polepszenie jakości wody i zwiększenie zasobów wody pitnej dla ludności.
Tego samego p.o. wójta Paweł Abramczyk oraz skarbnik gminy Bożena Koch podpisali jeszcze kilka umów w sumie na 155.461 zł z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisali na spotkaniu w Wyszkowie: w ramach MIAS – na 50.000 zł, na sprzęt specjalistyczny dla OSP – 15.461 zł, modernizację drogi transportu rolnego w Komorowie – 90.000 zł (w sumie na 155.461 zł).
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość