RZĄŚNIK: Pomoc gminy dla przedsiębiorców

Powiat

RZĄŚNIK: Pomoc gminy dla przedsiębiorców

10.07.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Głównym punktem obrad sesji rady gminy 8 lipca była uchwała w sprawie: „wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Na jej podstawie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości za trzy miesiące.
 
- Czy taka uchwała nie powinna być poprzedzona komisją, jakąś dyskusją – zapytała na wstępie radna Marzena Wielgolewska. – Nie pozostaliśmy w ogóle zapoznani z treścią uchwały. 
Nowo zatrudniony w urzędzie gminy audytor Zdzisław Bocian wyjaśnił, że przed sesją nadzwyczajną, a w takim trybie została zwołana sesja 8 lipca, nie zwołuje się komisji. Podał też podstawę prawną podejmowanej uchwały, cytując odpowiednie ustępy z ustawy tzw. tarczy antykryzysowej. – Każdy podmiot, który ma trudna sytuację, może się zwrócić do pana wójta o umorzenie podatku – dodał. – Dotyczy to rolników, przedsiębiorców, wszystkich mieszkańców gminy. Wójt będzie mógł rozpatrzyć te sprawy w oparciu o ordynacje podatkową. 
- Jest to dla naszych mieszkańców, przedsiębiorców, rzecz bardzo ważna – podkreślił wójt. – Wpływają podania, toczą się dyskusje itd., tak, że nie możemy pozostawać obojętni, ponieważ pewne grupy twierdzą, że utraciły bardzo dużo.
- To wsparcie nie będzie duże z naszej strony – zastrzegł. – Akurat są możliwości prawna, które pozwalają nam na podjęcie takiej uchwały, by pomóc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu COVID – zaznaczył wójt Paweł Kołodziejski.
Marzena Wielgolewska domagała się więcej szczegółów. Interesowało ją, jakie będą konsekwencje finansowe tej uchwały dla budżetu gminy. – Bo my, jako radni, nic nie wiemy. Są też rolnicy, którzy koszty COVD-19 też ponoszą. Czy też mogą prosić o zwolnienia z podatków?
Wójt wyjaśnił, że zwolnienia dotyczą podatku od nieruchomości. – Mają być refundowane gminom przez skarb państwa, ale na razie nie wiemy, w jakiej formie, kiedy –  mówił. – Ale jest to zagwarantowane, że będzie zwrot – zapewnił, dodając, że gminy otrzymały wsparcie na razie w formie talonu, które mają rekompensować gminom ich straty z powodu COVID. Nie ma jednak jeszcze podstaw prawnych.
Podstawą do zwolnienia z podatku od nieruchomości jest natomiast tzw. ustawa covidowa, na którą powoływał się Zdzisław Bocian. – Pozwala nam na podjęcie takiej uchwały w stosunku do tych podmiotów, których działalność została ograniczona, a ich płynność finansowa pogorszyła się – tłumaczył wójt Paweł Kołodziejski.
Dodał, że dyskusja na temat uchwały nie jest zamknięta: - W tej sprawie możemy dyskutować na sesji.
Skorzystała z tego głównie radna Marzena Wielgolewska i to jeszcze przed odczytaniem treści uchwały. 
W uchwale uwzględniono 7 grup podatników, którzy działają na terenie gm. Rząśnik, w ramach wskazanych w uchwale PKD, a prowadzone przez nich formy działalności zostały uwzględnione w ustawie covidowej. Właśnie te grupy podatników miały przestoje, nie mogły funkcjonować normalnie. Objęte były rządowym zakazem działalności.
Przedsiębiorac, aby dostać wsparcie od gminy, musi złożyć informację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i odpowiedni formularz (załącznik do uchwały). – Dopiero w oparciu o ten wniosek zostanie rozpatrzona jego prośba – dodała audytor. 
Skarbnik gminy Bożena Koch poinformowała, odpowiadając na jedno z pytań radnej Wielgolewskiej, że uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, nie działa do tyłu. Osoby prawne płacą podatek do 15 dnia miesiąca, a osoby fizyczne kwartalnie. – Nie możemy umarzać rat, który mieszkańcy już zapłacili lub nie zapłacili – mówiła.   
Zwolnienia mają charakter pomocy publicznej, szacowanej na ok. 50 tys. zł. 
Istnieje też możliwość odroczenia podatku od nieruchomości do 30 września.  
Brane pod uwagę do zwolnienia z podatku od nieruchomości są miesiące: sierpień, wrzesień i październik dla osób prawnych i 3 rata (płacona 15 września) dla osób fizycznych.  
 
Zwolnienia z podatku ujęte w uchwale dotyczą działalności związanej z:
1. fryzjerstwem i zabiegami kosmetycznymi
2. prowadzeniem usług hotelarskich i podobnych obiektów zakwaterowania
3. z punktami noclegowymi i krótkotrwałego zakwaterowania
4. prowadzeniem restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych
5. ze sprzedażą detaliczną wyrobów tekstylnych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach
6. prowadzeniem transportu lądowego pasażerskiego miejskiego i podmiejskiego
7. na konserwacji i naprawie pojazdów samochodów, z wyłączeniem motocykli
Wszyscy radni zagłosowali za uchwałą. 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość