RZĄŚNIK: Nie dla drogi Porządzie-Wielątki

Powiat

RZĄŚNIK: Nie dla drogi Porządzie-Wielątki

08.01.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina zwróciła się do starostwa o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2021 rok remontu drogi powiatowej na odcinku Porządzie-Wielątki z uwagi na bardzo zły jej stan techniczny. Starostwo odpowiedziało negatywnie, wyjaśniając, że poniesione koszty byłyby „nieadekwatne do funkcji i znaczenia drogi, szczególnie powiatowej”. 
 
W odpowiedzi na pismo gminy, Zarząd Powiatu Wyszkowskiego napisał, że droga charakteryzuje się niskim natężeniem ruchu, na odcinku 6050 m wykorzystywana jest tylko sezonowo podczas sianokosów na Pulwach jako droga transportu rolnego i w okresie wywozu drewna z lasu. Koszty przygotowania i realizacji tego zadania inwestycyjnego byłyby bardzo wysokie. Zdaniem zarządu powiatu, „nieadekwatne do funkcji i znaczenia drogi, szczególnie powiatowej”. 
Zarząd podkreślił, że rozpoczął proces inwestycyjny dla 2, uzgodnionych z Gmi-ną Rząśnik, zadań drogowych (w Porządziu i droga powiatowa Porządzie-Rząśnik, do granicy powiatu). Dlatego te zadania są dla powiatu priorytetem w planach inwestycyjnych na terenie gminy Rząśnik”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość