RZĄŚNIK: Nabór wniosków na sprzęt komputerowy

Powiat

RZĄŚNIK: Nabór wniosków na sprzęt komputerowy

11.10.2021
autor: Opr. EB
Gmina w ramach programu Polska Cyfrowa planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR Rząśnik. W związku z tym prosi o zgłaszanie się do 22 października osób zainteresowanych projektem. 
 
W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.  W związku z powyższym mieszkańcy Rząśnika zainteresowani projektem zobowiązani są do składania oświadczeń (dostępne na stronie rzasnik.pl) biura podawczego (pokój 16a) Urzędu Gminy w Rząśniku w terminie do 22 października do godz. 16. 
Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:
- dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 - dziecko jest członkiem rodziny, w której krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni byli zatrudnieni niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
- dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 lub 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
W związku z tym, że gmina zobowiązana jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez wnioskodawcę w zakresie ich poprawności, prosi o dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w  PPGR.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość