RZĄŚNIK: Na inwentaryzację i drogę (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Na inwentaryzację i drogę (foto)

24.07.2020
autor: Elżbieta Borzymek
W Urzędzie Gminy w Rząśniku, w piątek 17 lipca, zostały podpisane umowy o dofinansowaniu projektów Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, OSP i Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Podpisy złożyli marszałek Adam Struzik i przedstawiciele władz gmin powiatu wyszkowskiego. Gmina Rząśnik  w sumie otrzyma 200.000 zł.
 
Gminę Rząśnik reprezentowali wójt Paweł Kołodziejski i skarbnik Bożena Koch, natomiast Zarząd Województwa Mazowieckiego marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń zintegrowanych Marcin Podgórski. Przekazane 85.000 zł będzie przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania, realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, polegającego na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy. Na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, polegające na przebudowie drogi gminnej długości 793,88 m w Woli Polewnej (II etap) gmina otrzyma 115.000 zł. 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość