RZĄŚNIK: Dyrektor na kolejną kadencję

Powiat

RZĄŚNIK: Dyrektor na kolejną kadencję

30.07.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Paweł Kołodziejski 12 lipca powołał na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie na 5-letnią kadencję, od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r., wskazaną przez komisję konkursową kandydatkę – Ewę Kłos (na fot., fb). 
  
Konkurs został ogłoszony 12 czerwca, wpłynęła jedna oferta – obecnej pani dyrektor – Ewy Kłos. 
Wójt do komisji konkursowej powołał: przedstawicieli organu prowadzącego – Karola Kołakowskiego (przewodniczący komisji), Bożenę Koch, Tadeusza Kujawę; przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty) – Mirosława Grzyba, Iwonę Murawską i Jolantę Stachurską; przedstawicieli rady pedagogicznej – Agnieszkę Kaczmarczyk i Hannę Wóltańską; przedstawicieli rady rodziców – Annę Łachacką i Barbarę Witkowską; przedstawiciela Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" – Andrzeja Romana; przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego – Ewę Kamińską.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość