RZĄŚNIK: Będzie most (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Będzie most (foto)

09.03.2020
autor: opr. red., fot. www.rzasnik.pl
W Urzędzie Gminy w Rząśniku 5 marca zostało podpisane porozumienie  w sprawie wspólnej realizacji zadania „Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy gm. Rzewnie oraz Nowy Lubiel gm. Rząśnik”.
 
Porozumienie podpisali wójtowie gmin: Rzewnie – Wiesław Chrzanowski i Rząśnik –  Paweł Kołodziejski, w obecności przewodniczących rad obu gmin.
Porozumienie zakłada współpracę przy 3 etapach realizacji:
- przygotowanie koncepcji budowy i opracowań środowiskowych inwestycji (realizacja w 2020 r.),
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji (2021 r.),
- realizację inwestycji (do 2023 r.). 
 
Realizacja projektu m.in. wpłynie na zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionalnej, poprawi komunikację i dostępność do terenów położonych po obu stronach rzeki Narew.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość