DŁUGOSIODŁO: GOPS przyjmuje wnioski o dodatki do ogrzewania

Powiat

DŁUGOSIODŁO: GOPS przyjmuje wnioski o dodatki do ogrzewania

10.10.2022
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.
 
Wypełnione wnioski należy składać w GOPS w Długosiodle przy ul. Adama Mickiewicza 15, 07-210 Długosiodło w godzinach pracy ośrodka lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (podczas składania wniosku elektronicznie należy pamiętać, aby pismo przewodnie, jak i dokument wniosku był podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym wnioskodawcy).
Trzeba pamiętać, że jedno gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Oznacza to, że gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy, nie mogą już ubiegać się o dofinansowanie na inne źródło ciepła.
Wysokość wsparcia to:
3.000 zł - kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyjątkiem drewna kawałkowego
2.000 zł - kocioł olejowy
1.000 zł - kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym
500 zł – gaz LPG ze zbiornika gazu skroplonego
Dodatek przyznawany jest bez kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania środków jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
- Dotarły pieniądze na wypłaty dodatku węglowego. Prawidłowe wnioski będą realizowane zgodnie z datą wpływu - na ostatniej sesji rady gminy poinformował wójt Stanisław Jastrzębski. - Część z państwa złożyła wnioski elektronicznie. Żeby to zrobić, trzeba mieć profil zaufany albo podpis elektroniczny. 99% nie ma czegoś takiego. Wszyscy muszą więc przyjść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzupełnić podpisy.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość