BRAŃSZCZYK: Zmienił się dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Powiat

BRAŃSZCZYK: Zmienił się dyrektor Gminnego Centrum Kultury

02.07.2021
autor: Elżbieta Borzymek, fot. gov.pl, Danuta Matloch
Wójt Wiesław Przybylski zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2021 r. odwołał ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku Krzysztofa Beredę. Obowiązki dyrektora od 1 lipca powierzył na rok Dorocie Socik.
 
Dorota Socik ukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza im. A. Mickiewicza w Poznaniu historię ze specjalizacją historia kultury, a także studia podyplomowe z archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie M. Skłodowskiej-Curie.
W 2017 r. została powołana na pięcioletnią kadencję na dyrektora Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Jednak przed końcem kadencji została odwołana: „W związku ze złożoną rezygnacją Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 15 października br. odwołał Dorotę Socik ze stanowiska dyrektora Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” – napisano na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dorota Socik pozostała w muzeum jako kierownik jednego z działów. Od 1 lipca 2021 r. wójt Wiesław Przybylski powierzył jej na rok obowiązki dyrektora GCKSiT.
Krzysztof Berda od 1 lipca 2019 r. przez 3 lata miał kierować wtedy Gminnym Domem Kultury w Brańszczyku. Został odwołany przez wójta po 2 latach.
Wtedy gdy szukano nowego dyrektora domu kultury, wójt mówił: - Dyrektor nie musi być artystą, plastykiem czy muzykiem, a bardziej menedżerem. Powinien umieć zarządzać, pozyskiwać środki. 
Mówił też, że jednym z zadań nowego dyrektor będzie budowa siedziby GDK, który nie ma odpowiednich warunków lokalowych.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość