BRAŃSZCZYK: Konkurs na dyrektora Gminnego Domu Kultury

Powiat

BRAŃSZCZYK: Konkurs na dyrektora Gminnego Domu Kultury

14.05.2019
autor: Opr. EB
Wójt Gminy Brańszczyk ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury. Po zwolnieniu, przebywającej nadal na zwolnieniu lekarskim wieloletniej dyrektor GDK Marii Puścian, przez 3 miesiące p.o. dyrektor jest Monika Andrzejewska. Wybranemu w drodze konkursu kandydatowi wójt chce powierzyć stanowisko dyrektora na 3 lata. Kandydaci mogą zgłaszać się do 17 maja do godz. 15. Ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej gminy zostało zamieszczone 9 maja. 
 
Kandydat na stanowisko dyrektora GDK musi spełnić: 
- wymagania niezbędne, takie jak m.in.: nieposzlakowana opinia, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, znajomość odpowiednich aktów prawnych, zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem – poświadczone pisemnym opracowaniem „Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku” (m.in. propozycje rozwoju istniejących i nowych form, koncepcje współpracy z różnorodnymi podmiotami, wskazanie źródeł finansowania)’
- wymagania dodatkowe: doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury, znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych w gminie, znajomość języka obcego, obsługa komputera, prawo jazdy kat.B).
Zakres zadań jest rozległy, składa się z 10 punktów (m.in. organizacja imprez kulturalnych i promujących historię oraz tradycję lokalną, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, inicjowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań, współpraca ze środowiskiem).
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość