BRAŃSZCZYK: Czy uda się wyjść na plus?

Powiat

BRAŃSZCZYK: Czy uda się wyjść na plus?

30.04.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Wiadomo, wydatki większe niż planowane dochody – podsumowała sprawozdanie finansowe z gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. szefowa komisji rewizyjnej na posiedzeniu komisji 28 kwietnia. Jest szansa, że w tym roku uda się wyjść na plus.
 
Analizę dochodów i wydatków w gospodarce odpadami komunalnymi za 2020 r. przedstawiła skarbnik gminy Katarzyna Kempista. Dochody zaplanowane w wys. 1.332.360 zł, zrealizowano w wys. 1.197.772 zł. Zaległości z 2020 r. to 34.950 zł, odsetki – 20.462 zł.
 
Wydatki, zaplanowane na 1.511.650 zł, zostały wykonane w kwocie 1.500.786 zł. Najwięcej  kosztowały odbiór i utylizacja odpadów – w sumie 1.427.452 zł. 
- Nie mieliśmy niewykorzystanych środków, które pochodziłyby z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r. – dodała pani skarbnik. – Wydatki w 2020 za gospodarowanie odpadami – to koszty przede wszystkim m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie PSZOK, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
- Wiadomo wydatki większe niż dochody planowane były – zauważyła szefowa komisji rewizyjnej Jadwiga Stoszewska. Wyraziła nadzieję, że w tym roku mniej będzie odpadów, bo te gromadzone w domach przez lata już mieszkańcy oddali. 
 
Chciała też wiedzieć, czy cena odbioru odpadów przez dwa lata trwania umowy może wzrosnąć, chociaż już jest wygórowana. 
 
- To ciężko powiedzieć. Tak, jak pani mówi, umowa jest na dwa lata. Dużo zależy od tego, ile odpadów będziemy oddawać. To zależy od mieszkańców, bo cena jest za tonę odpadów każdego rodzaju – odpowiedział Kamil Deptuła z referatu ochrony środowiska urzędu gminy. – Na dziś, przez pierwsze trzy miesiące, można powiedzieć, że mamy wpłaconą 1/3 kwoty rocznej, którą przewidujemy. Może się uda w tym roku wyjść na plus.
NINA - kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość