BRAŃSZCZYK: Budżet według możliwości

Powiat

BRAŃSZCZYK: Budżet według możliwości

04.01.2017
autor: Ewa Elward
Większością głosów radni uchwalili budżet na 2017 r. Na inwestycje zaplanowali 3,7 mln zł. – Chciałbym prosić o pomoc w realizacji tego budżetu, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać – zaapelował wójt Mieczysław Pękul. – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Uchwała zapadła 30 grudnia. Przeciw przyjęciu budżetu głosowali: Jan Domalewski i Stanisław Bralewski. 
Założenia budżetu przedstawiał wójt. Dochody wyniosą 32.579.616 zł, wydatki – 32.987.016 zł, z czego na inwestycje pójdzie 3.755.187 zł (tylko z kasy gminy, nie uwzględniono pieniędzy pozyskanych z zewnątrz). Deficyt wysokości 407.400 zł będzie pokryty kredytem. Gmina zaciągnie 1.725.119 zł kredytów i spłaci 1.317.719 zł pożyczek i kredytów. Rezerwy tworzy 245.219 zł. 
Kosztorys inwestycji przewiduje tylko środki własne. Oto najważniejsze inwestycje:
- sieci kanalizacyjno-wodociągowa: dokumentacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Ojcowiźnie (20 tys. zł), mapy do projektów sieci (59 tys. zł), kanalizacja sanitarna w Białymbłocie- Kurzej i Białymbłocie-Starej Wsi (50 tys. zł), modernizacja przepompowni ścieków (20 tys. zł) i hydroforni w Turzynie i Udrzynie (200 tys. zł).
- drogi: przebudowa drogi powiatowej (504.826 zł), drogi transportu rolnego Nowe Budy-Stare Budy (350 tys. zł), ul. Wrzosowej w Dalekiem-Tartaku (300 tys. zł), dwóch dróg w Trzciance (250 tys. zł i 92 tys. zł), ul. Grzybowej w Brańszczyku (22 tys. zł), Porębie-Kocębach (170 tys. zł), budowa drogi w Ojcowiźnie (9.200 zł) i Dudowiźnie (25 tys. zł), dokumentacja parkingu w Porębie Średniej (20 tys. zł), chodnik w Białymbłocie-Kobyli (2 tys. zł), odnowa drogi w Niemirach (200 tys. zł).
Z pozostałych inwestycji warto wymienić: zakup działki pod budowę świetlicy w Niemirach (15.700 zł), remont budynku komunalnego w Porębie Średniej (75 tys. zł), przebudowę placu przy remizie OSP w Nowych Budach (48 tys. zł), dokumentację remontu remizy OSP Trzcianka (25.900 zł), termomodernizację remizy OSP w Turzynie (50 tys. zł), motopompę dla OSP Brańszczyk (6 tys. zł), budowę remizy OSP w Białymbłocie-Starej Wsi (200 tys. zł), siłownię napowietrzną przy szkole w Porębie (6 tys. zł) i Porębie Średniej (7.600 zł), remont klatki schodowej w PSP w Brańszczyku (22.900 zł), przebudowę sali gimnastycznej w szkole w Białymbłocie (100 tys. zł) i korytarza w szkole w Trzciance (25 tys. zł), zakup samochodu dla ZGK (50 tys. zł), budowę budynku mieszkalnego komunalnego w Budykrzu (100 tys. zł), świetlicy wiejskiej w Udrzynku (200 tys. zł), skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku (100 tys. zł), placów rekreacyjno-sportowych w Białymbłocie-Starej Wsi (15.700 zł), Przyjmach (12 tys. zł), Tuchlinie (13.500 zł), Turzynie (100 tys. zł).
– Ten plan może nie do końca wszystkich zadowala, ale takie mieliśmy możliwości budżetowe i tak staraliśmy się tak rozkładać wydatki, żeby każda z miejscowości coś uzyskała – zapewnił wójt, apelując o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że

został ogłoszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski

Zitcom