BRAŃSZCZYK: Budżet według możliwości

Powiat

BRAŃSZCZYK: Budżet według możliwości

04.01.2017
autor: Ewa Elward
Większością głosów radni uchwalili budżet na 2017 r. Na inwestycje zaplanowali 3,7 mln zł. – Chciałbym prosić o pomoc w realizacji tego budżetu, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać – zaapelował wójt Mieczysław Pękul. – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Uchwała zapadła 30 grudnia. Przeciw przyjęciu budżetu głosowali: Jan Domalewski i Stanisław Bralewski. 
Założenia budżetu przedstawiał wójt. Dochody wyniosą 32.579.616 zł, wydatki – 32.987.016 zł, z czego na inwestycje pójdzie 3.755.187 zł (tylko z kasy gminy, nie uwzględniono pieniędzy pozyskanych z zewnątrz). Deficyt wysokości 407.400 zł będzie pokryty kredytem. Gmina zaciągnie 1.725.119 zł kredytów i spłaci 1.317.719 zł pożyczek i kredytów. Rezerwy tworzy 245.219 zł. 
Kosztorys inwestycji przewiduje tylko środki własne. Oto najważniejsze inwestycje:
- sieci kanalizacyjno-wodociągowa: dokumentacja przydomowych oczyszczalni ścieków w Ojcowiźnie (20 tys. zł), mapy do projektów sieci (59 tys. zł), kanalizacja sanitarna w Białymbłocie- Kurzej i Białymbłocie-Starej Wsi (50 tys. zł), modernizacja przepompowni ścieków (20 tys. zł) i hydroforni w Turzynie i Udrzynie (200 tys. zł).
- drogi: przebudowa drogi powiatowej (504.826 zł), drogi transportu rolnego Nowe Budy-Stare Budy (350 tys. zł), ul. Wrzosowej w Dalekiem-Tartaku (300 tys. zł), dwóch dróg w Trzciance (250 tys. zł i 92 tys. zł), ul. Grzybowej w Brańszczyku (22 tys. zł), Porębie-Kocębach (170 tys. zł), budowa drogi w Ojcowiźnie (9.200 zł) i Dudowiźnie (25 tys. zł), dokumentacja parkingu w Porębie Średniej (20 tys. zł), chodnik w Białymbłocie-Kobyli (2 tys. zł), odnowa drogi w Niemirach (200 tys. zł).
Z pozostałych inwestycji warto wymienić: zakup działki pod budowę świetlicy w Niemirach (15.700 zł), remont budynku komunalnego w Porębie Średniej (75 tys. zł), przebudowę placu przy remizie OSP w Nowych Budach (48 tys. zł), dokumentację remontu remizy OSP Trzcianka (25.900 zł), termomodernizację remizy OSP w Turzynie (50 tys. zł), motopompę dla OSP Brańszczyk (6 tys. zł), budowę remizy OSP w Białymbłocie-Starej Wsi (200 tys. zł), siłownię napowietrzną przy szkole w Porębie (6 tys. zł) i Porębie Średniej (7.600 zł), remont klatki schodowej w PSP w Brańszczyku (22.900 zł), przebudowę sali gimnastycznej w szkole w Białymbłocie (100 tys. zł) i korytarza w szkole w Trzciance (25 tys. zł), zakup samochodu dla ZGK (50 tys. zł), budowę budynku mieszkalnego komunalnego w Budykrzu (100 tys. zł), świetlicy wiejskiej w Udrzynku (200 tys. zł), skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku (100 tys. zł), placów rekreacyjno-sportowych w Białymbłocie-Starej Wsi (15.700 zł), Przyjmach (12 tys. zł), Tuchlinie (13.500 zł), Turzynie (100 tys. zł).
– Ten plan może nie do końca wszystkich zadowala, ale takie mieliśmy możliwości budżetowe i tak staraliśmy się tak rozkładać wydatki, żeby każda z miejscowości coś uzyskała – zapewnił wójt, apelując o wyrozumiałość i cierpliwość. 
Bezpieczna Przystań
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Nabór do SŁAWY

ZABRODZIE: Nabór do SŁAWY

Do 29 września trwa nabór (w dwóch grupach wiekowych) do zabrodzkiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sława”.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Ta rocznica to dla nas zadanie (foto)

BRAŃSZCZYK: Ta rocznica to dla nas zadanie (foto)

Dzień Hubala w Porębie stał się świętem nie tylko gminy Brańszczyk. Stałymi elementami tej uroczystości, tworzącymi jej szczególny, patriotyczny, klimat, są: symboliczny wjazd „Hubala” i złożenie meldunku, koncert pieśni z czasów walki o niepodległość, rekonstrukcja historyczna. W tym roku uroczystości, w 80. rocznicę pobytu majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" na terenie parafii Poręba, odbyły się w niedzielę 29 września. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Rodzice nie zgadzają się nie tylko na łączenie klas

BRAŃSZCZYK: Rodzice nie zgadzają się nie tylko na łączenie klas

Na spotkanie, które odbyło się w szkole w Białymbłocie 3 czerwca, licznie przyszli rodzice. Obecni byli dyrekcja szkoły i nauczyciele oraz trzech radnych z tego terenu. Powodem były zalecenia wójta, które miałyby być uwzględnione w aneksie do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021. Ich celem są oszczędności, szacowane na rok na 60 tys. zł (budżet szkoły 1.980.000 zł). Szczególne zaskoczenie i sprzeciw wzbudził pomysł łączenia różnych rocznikowo klas, nawet na lekcjach języka polskiego i matematyki. Społeczność szkoły zdecydowała, że nie tylko nie zgadza się na te zalecenia, ale liczy, że wójt spełni zgłoszone przez rodziców oczekiwania. – Nic o nas bez nas – padło z sali. – Oszczędzajmy wszyscy, ale nie kosztem dzieci. Wójt nie mógł być na zebraniu ze względu na zwolnienie lekarskie, ale uznano, że mogła zastąpić go wicewójt. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Plecaki pełne uśmiechów (foto)

SOMIANKA: Plecaki pełne uśmiechów (foto)

8 września w obecności wójta Andrzeja Żołyńskiego grono dzieci z trzech placówek z terenu gminy Somianka otrzymało wyjątkowe prezenty od przedsiębiorcy Jerzego Szymańskiego – prezesa spółki Agro Handlowiec. Uroczyste wręczenie prezentów odbyło w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej.
zobacz więcej