Wizyta Akademii Młodego Obywatela (foto)

Od czytelników

Wizyta Akademii Młodego Obywatela (foto)

04.09.2019
autor: Urząd Miejski w Wyszkowie
29 sierpnia Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie odwiedzili uczestnicy projektu „Akademia Młodego Obywatela”, który jest realizowany przez Fundację Kocham Maków przy wsparciu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
Podczas spotkania w Wyszkowie młodzi obywatele uczestniczyli w szeregu spotkań z samorządowcami. Szkolenie zainaugurowała zastępca burmistrza Aneta Kowalewska wykładem „ABC administracji samorządowej”. Podczas spotkania zwróciła uwagę na potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach. Jak podkreśliła, „samorząd jest jedną z tych zmian, która najlepiej udały nam się po ’89 roku”. Młodzież szczególnie zainteresowała się tematem frekwencji w wyborach w Polsce w kontekście obywatelstwa formalnego i moralnego.
W kolejnej części młodzi uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się z trzema liderami naszego samorządu. Warsztaty poprowadzili burmistrz Grzegorz Nowosielski, starosta Jerzy Żukowski i wicestarosta Leszek Marszał. Grzegorz Nowosielski, który na czele Gminy Wyszków stanął w wieku 29 lat i nieprzerwanie sprawuje tę funkcję od 2002 roku, zwrócił szczególną uwagę na problem budowania relacji w zespole, szczególnie w młodym wieku. - Pracownicy muszą wiedzieć – mówił - czego wymaga od nich przełożony. Ważny jest również autorytet i wzajemne zaufanie.
Starosta Jerzy Żukowski, radny wielu kadencji Gminy Brańszczyk i Powiatu Wyszkowskiego przypomniał początki swojej działalności społecznej. - Pierwszą styczność z działaniami na rzecz lokalnej społeczności miałem wiele lat temu, kiedy w mojej rodzinnej miejscowości zawiązała się grupa nieformalna podejmująca działania na rzecz budowy wodociągu. To była pierwsza poważniejsza inicjatywa, która pokazała mi, że warto działać na rzecz społeczności lokalnej.
Wicestarosta Leszek Marszał, wcześniej naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego, zachęcał młodych do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności: - To jest wasze miasto, wasz samorząd, macie wpływ na jego poczynania. Dzięki pracy na rzecz innych nie tylko wzbogacicie swoje CV, nauczycie się wielu nowych rzeczy, ale przede wszystkim spotkacie fantastycznych ludzi, często przyjaciół na całe życie i staniecie się – tak po prostu – lepszymi ludźmi.
O tym, jaki powinien być skuteczny samorząd opowiedziała sekretarz Gminy Wyszków Anna Gołębiewska: - Sprawny samorząd Wyszkowa to efektywna administracja, planowanie krótko i długofalowe, a także, co bardzo ważne, znajomość potrzeb mieszkańców - tym się szczycimy i za to jesteśmy chwaleni.
Proces przybliżania środków zewnętrznych, przybliżyła Żaneta Kozak, naczelnik wydziału rozwoju Urzędu Miejskiego: - Gmina Wyszków składa rocznie średnio 26 wniosków o dofinansowania, z czego średnio 17 dostaje dofinansowanie.
Ostatnia część szkolenia dotyczyła promocji i kontaktów z mieszkańcami. O promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego na przykładzie gminy Wyszków mówiła Edyta Wittich, naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego. Przybliżyła młodzieży m.in. historię akcji „Pokochaj Wyszków”, której logotypy widoczne są od dwóch lat na wszystkich gadżetach promocyjnych: - Logotypy miast i gmin pełnią ważną funkcję w reklamie i promocji miejsca. W 2017 roku rozpoczęliśmy kampanię promocyjną Pokochaj Wyszków, w ramach której stworzyliśmy nowe logo.
Temat komunikacji z mieszkańcami przybliżyli młodzi pracownicy urzędów: Ewa Michalik z wydziału promocji i rozwoju Starostwa Powiatowego, a także Karol Pych z wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego.
Partnerami projektu „Akademia Młodego Obywatela” są Urząd Miejski w Wyszkowie, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie oraz Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. Projekt ma za zadanie przygotowanie młodzieży z powiatów wyszkowskiego i makowskiego do bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. W czasie warsztatów młodzi liderzy uczyli się m.in. pracy w grupie, poznawali sposoby prowadzenia diagnozy społecznej oraz niuanse funkcjonowania organizacji pozarządowych.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość