Uczniowie i nauczyciele „Skłodowskiej” podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej (foto)

Od czytelników

Uczniowie i nauczyciele „Skłodowskiej” podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej (foto)

01.02.2018
autor: E&M
Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie miała wymiar międzynarodowy. Tego dnia społeczność szkolna zgromadzona w sali gimnastycznej, oprócz spotkania kolędowego, miała możliwość uczestniczyć w podsumowaniu kolejnego projektu mobilności „Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli”.
Dwie 18-osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego zaprezentowały rezultaty odbytych mobilności, a także przedstawili swoje doświadczenia z wyjazdów.
W ramach programu uczniowie wszystkich klas III technikum mieli możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę. Uczniowie Technikum Nr 1 kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik cyfrowych procesów graficznych odbywali staż zawodowy w Spoleto we Włoszech w marcu 2017 roku. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechali na 4-tygodniowy staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 roku. Zaś nauczyciele zawodu i języka obcego zawodowego uczestniczyli w szkoleniu kadry typu job shadowing w Barcelonie w Hiszpanii w listopadzie 2017 roku. Zrealizowany projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 501 749,18 PLN, co stanowi 118 460 €. 
Podczas zagranicznych praktyk uczniowie poznawali i doskonalili umiejętności zawodowe:
organizacje pracy hoteli, biur podróży, firm poligraficznych, zakładów gastronomicznych i firm budowlanych 
zasady obsługi klientów
obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy
posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i maszynami
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
Celem job shadowing nauczycieli było: zdobywanie doświadczenia na rzeczywistym stanowisku pracy oraz asystowanie pracownikowi podczas pracy w hotelach: Monument, Condes de Barcelona; restauracjach: Lazarte, Can Travi Nau, Con Cortada; firmie druku cyfrowego: Bramona.
Wszystkie pierwotnie zakładane cele projektu zostały osiągnięte. Jednym z celów projektu było zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami w świadczeniu usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych, cyfrowych procesów graficznych i budowlanych. Zarówno młodzież, w ramach odbywanego stażu (praktyk zawodowych) jak i nauczyciele w ramach job shadowing, zdobyli u pracodawców krajów UE nowe doświadczenie w swoim zawodzie, a także poszerzyli wiedzę i umiejętności. Uczestnicy wyjazdu, poprzez bezpośrednie zaangażowanie na stanowiskach pracy, analizę niezbędnej dokumentacji, rozmowę z pracownikami, a także obserwację wykonywanych prac przez pracowników firm zagranicznych poznali metody i organizację pracy, umiejętność gospodarowania czasem pracy i wypoczynku, a także tworzeniem relacji między pracownikiem a pracodawcą i ich wpływu na rozwój firmy. Z dokumentacji sporządzonej wynika, że uczestnicy zrealizowali założone cele. Uczniowie uzyskali najwyższe oceny za odbyty staż oraz w większości otrzymali listy referencyjne ze swoich zakładów pracy. Podczas wizyt monitorujących zarówno w Spoleto, jak i w Plymouth dyrektor szkoły spotkał się z samymi pozytywnymi ocenami naszych stażystów. Uczniowie byli chwaleni za wiedzę i jej wykorzystanie w praktyce, zaangażowanie na swoich stanowiskach pracy, dress code, a także wzorowe zachowanie. Nauczyciele zaś mieli możliwość obserwacji procesu pracy i włączania się do wykonywania większości czynności przewidzianych dla zawodu. Bogate były programy zajęć dla nauczycieli gastronomii, hotelarstwa i cyfrowych procesów graficznych. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, pracując na stanowiskach obok zawodowych kucharzy, pracowników hoteli lub pracowników grafiki cyfrowej. Proces ten jest udokumentowany w formie multimedialnej i jest bogatym źródłem informacji o job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych w Barcelonie.
Kolejnym celem było kreowanie aktywnej postawy oraz przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Szczególnie uczniowie wykazali się aktywną postawą w miejscach stażu. Dużym wyzwaniem dla większości uczestników był sam wyjazd za granicę. Dla większości był to pierwszy wyjazd, pierwszy lot samolotem, pierwszy bezpośredni kontakt z ludźmi za granicą Polski. Odnajdywanie się na zagranicznym rynku pracy było niemałym wyzwaniem i z tym zadaniem uczestnicy sobie świetnie poradzili. Także zamieszkanie u Host Rodzin w Plymouth mogło być dla niektórych trudne. Ale zarówno komunikacja językowa jak i przystosowanie się do zwyczajów panujących w brytyjskich rodzinach okazały się prostsze do wdrożenia niż to wynikało z oczekiwań uczestników. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dla społeczności szkolnej są to wspaniałe doświadczenie w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych i umiędzynarodowienia szkoły.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Piłsudczycy na Jasnej Górze (foto)

Piłsudczycy na Jasnej Górze (foto)

Datę 23 sierpnia 2018 r. członkowie Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie długo będą pamiętać. To dzień, który kilkunastu członków związku z rodzinami spędziło na Jasnej Górze w Częstochowie w ramach IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Piłsudczyków. W tym roku mija 30. rocznica utworzenia Związku Piłsudczyków. To też 155. rocznica styczniowego zrywu niepodległościowego. 2018 to rok  szczególny dla każdego Polaka –  jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Można powiedzieć, że te wszystkie wydarzenia łączy osoba Wielkiego Polaka i gorliwego patrioty Józefa Piłsudskiego. Piłsudczycy stanęli w Kaplicy Matki Bożej, aby modlić się za Marszałka i dziękować miłosiernemu Bogu za dar niepodległości. Były podziękowania, odznaczenia i awanse. Wyszków ma też swojego generała. 
zobacz więcej
„Jedyneczka” babciom i dziadkom (foto)

„Jedyneczka” babciom i dziadkom (foto)

W dniach 19 - 23 stycznia w Przedszkolu nr 1 odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W salach poszczególnych grup wiekowych, wypełnionych po brzegi szanownymi gośćmi, rozbrzmiewały piosenki i wierszyki dla kochanych seniorów, a babcie i dziadkowie nie kryli łez wzruszenia podziwiając występy swoich wnucząt.
zobacz więcej
Spotkanie autorskie z Marleną Chodkowską

Spotkanie autorskie z Marleną Chodkowską

Biblioteka Miejska w Wyszkowie zaprasza na spotkanie autorskie z wyszkowianką Marleną Chodkowską, autorką książki „Zero diet”. Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 18 na facebookowym profilu biblioteki.
zobacz więcej
Turniej zuchowy - sportowy (foto)

Turniej zuchowy - sportowy (foto)

Zuchy z Hufca ZHP Wyszków w sobotę 4 czerwca świętowały Dzień Dziecka, biorąc udział w turnieju sportowym zorganizowanym przez dh. Klaudię Zając z 6 WGZ „Gaduły”.
zobacz więcej
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom