Programiści z Gimnazjum nr 2

Od czytelników

Programiści z Gimnazjum nr 2

03.11.2016
autor: Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 2 znalazło się na liście szkół, które uczestniczą w „Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” (w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej). Jednym z warunków przystąpienia do projektu było zaakceptowanie przez Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznej „Otwieranie drzwi nowoczesnego świata- nauka programowania”, której autorką jest pani Agnieszka Pałka. 
Celem innowacji jest wprowadzenie na lekcjach informatyki od klas pierwszych nauki podstaw programowania za pomocą wybranych języków, np. Scratch, Logo, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. Innowacja z informatyki skierowana jest do uczniów klasy I b o zainteresowaniach matematycznych i informatycznych. Realizowana jest w formie dodatkowych zajęć w wymiarze 30 godzin informatyki - w cyklu trzyletnim (z podziałem na grupy). Program zawiera treści wykraczające poza podstawę programową. Nauczyciel będzie miał możliwość komunikować się z uczniami za pomocą platform edukacyjnych: blendspace, Eduscience lub LearningApps; tam będzie umieszczał zagadnienia, materiały i ćwiczenia, uczniowie będą również korzystać z gotowych zasobów naukowych. Na dodatkowych lekcjach zostaną wykorzystane również pomysły, materiały i skrypty z projektu „Mistrz kodowania” , udostępnione na wolnej licencji (CC BY-SA) na stronie http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/ i stronie MEN. Zajęcia realizowane z programu „Otwieranie drzwi nowoczesnego świata- nauka programowani” będą prowadzone w formie warsztatów (ćwiczenia praktycznego zastosowania zakresu zdobytej wiedzy w toku nauki). 
Uczniowie klasy I b będą również uczestniczyć w programie „Mistrzowie Kodowania Junior” - w IV edycji, którego organizatorem jest firma Samsung Electronics. Celem programu jest upowszechnienie nauki programowania, rozwijanie u dzieci umiejętności programistycznych, a jednocześnie kompetencji miękkich: m.in. nauka analitycznego i kreatywnego myślenia, współpraca w grupie, komunikacja. Zespół uczniowski realizuje zadania programu, uczestniczył w akcji Tydzień Kodowania - „CodeWeek EU 2016”.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość