List nauczycieli do radnych gminy Wyszków

Od czytelników

List nauczycieli do radnych gminy Wyszków

09.12.2016
autor: Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie
Szanowni Państwo Radni Miejscy
 
Wiemy już, jaką decyzję w sprawie wdrażania reformy oświaty w Wyszkowie podjął Pan Burmistrz. Ale wiemy też, że nie jest to decyzja wiążąca, bo nie leży ona w kompetencji Burmistrza, lecz Rady Miejskiej. Wiemy też, że pogląd Pana Burmistrza nie jest ostateczny, bo sam to podkreślał.
Wierzymy, że Państwa decyzja o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 4 będzie spełniała oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zapadnie w interesie wszystkich mieszkańców Wyszkowa. 
Wierzymy, że zdecydujecie Państwo o pełnej reaktywacji SP 4 z klasami I-VIII, a nie o jej powolnym wygaszaniu poprzez administracyjne powołanie kilku klas.
Chcemy, aby tak ważne decyzje oparte były na konkretach, wyliczeniach i liczbach. Do tej pory w argumentacji Gminy nie pojawiły się żadne fakty, a jedynie niczym nie poparte przekonanie, że wariant powołania niepełnej szkoły podstawowej jest najlepszy. Trudno jest to uzasadnić, jeśli nie odwoła się do konkretów. A tych jeszcze ani Państwo, ani nauczyciele, ani mieszkańcy Wyszkowa nie poznali.
Dlatego w dniu 30 listopada 2016 r. wysłaliśmy maila do Pana Sławomira Cieślaka, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z prośbą o przekazanie szeregu informacji i danych niezbędnych do podjęcia decyzji o wdrażaniu reformy oświaty w Wyszkowie. Prosiliśmy o dane dotyczące  ilości uczniów w poszczególnych rocznikach, informacje o pracy wyszkowskich  szkół w systemie zmianowym, dane o sytuacji kadrowej w szkołach. 
Jednocześnie poprosiliśmy o odpowiedź,  jakie kwoty zostaną zarezerwowane w budżecie Gminy na rok 2017 w związku z dwoma wariantami reaktywacji SP 4 (wariant pierwszy – z klasami 0-I i VII; wariant drugi z klasami I-VIII). Te dane finansowe są najważniejsze. Przecież  tylko taki wariant zostanie wdrożony, na jaki zostaną przewidziane środki finansowe. Uważamy, że skoro decyzja jeszcze nie zapadła, to powinny być obliczone koszty obu wariantów i na oba warianty w budżecie muszą być zabezpieczone kwoty. Gdyby miało być inaczej, oznaczałoby to, że faktyczna decyzja w sprawie naszej szkoły już zapadła i wbrew ustawie, nie podjęła jej Rada Miejska, tylko ktoś inny. A Państwo, jako Radni, nie mielibyście  wpływu na decyzje będące w Waszych kompetencjach.
Wierzymy, że tak nie jest. Jesteśmy pewni, że dane i  informacje, o które prosimy, będą przydatne zarówno nam, jak i Państwu. Dlatego w załączeniu przedstawiamy pismo jakie skierowaliśmy do Pana Sławomira Cieślaka.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Pomagamy zwierzętom w przytulisku (foto)

Pomagamy zwierzętom w przytulisku (foto)

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku kochają zwierzęta i pomagają im...
zobacz więcej
Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

W ramach PO WER słuchacze oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli w stażu zagranicznym zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych A.36, A.65, szkoły policealnej technik rachunkowości realizowała trzytygodniowy staż, natomiast 12 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło w tzw. job shadowing w Granadzie.
zobacz więcej
Operacja zakończona powodzeniem

Operacja zakończona powodzeniem

Ponad 100 uczestników, w tym strażacy, nurkowie, wędkarze i rodziny z dziećmi, w ramach Operacji Czysta Rzeka posprzątało kilka ton śmieci zalegających na obu wyszkowskich brzegach Bugu. Akcja organizowana przez wydawcę magazynu Kraina Bugu swoim zasięgiem obejmuje kilkadziesiąt gmin znajdujących się nad Bugiem. Sztab wyszkowski zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic.
zobacz więcej
Rozpoczęcie roku w CEZiU Kopernik (foto)

Rozpoczęcie roku w CEZiU Kopernik (foto)

Uroczystą inaugurację roku szkolnego w CEZiU „Kopernik” 3 września poprowadzili uczniowie Kamila Pęgier i Kacper Siwek. 
zobacz więcej