List nauczycieli do radnych gminy Wyszków

Od czytelników

List nauczycieli do radnych gminy Wyszków

09.12.2016
autor: Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie
Szanowni Państwo Radni Miejscy
 
Wiemy już, jaką decyzję w sprawie wdrażania reformy oświaty w Wyszkowie podjął Pan Burmistrz. Ale wiemy też, że nie jest to decyzja wiążąca, bo nie leży ona w kompetencji Burmistrza, lecz Rady Miejskiej. Wiemy też, że pogląd Pana Burmistrza nie jest ostateczny, bo sam to podkreślał.
Wierzymy, że Państwa decyzja o przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 4 będzie spełniała oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zapadnie w interesie wszystkich mieszkańców Wyszkowa. 
Wierzymy, że zdecydujecie Państwo o pełnej reaktywacji SP 4 z klasami I-VIII, a nie o jej powolnym wygaszaniu poprzez administracyjne powołanie kilku klas.
Chcemy, aby tak ważne decyzje oparte były na konkretach, wyliczeniach i liczbach. Do tej pory w argumentacji Gminy nie pojawiły się żadne fakty, a jedynie niczym nie poparte przekonanie, że wariant powołania niepełnej szkoły podstawowej jest najlepszy. Trudno jest to uzasadnić, jeśli nie odwoła się do konkretów. A tych jeszcze ani Państwo, ani nauczyciele, ani mieszkańcy Wyszkowa nie poznali.
Dlatego w dniu 30 listopada 2016 r. wysłaliśmy maila do Pana Sławomira Cieślaka, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z prośbą o przekazanie szeregu informacji i danych niezbędnych do podjęcia decyzji o wdrażaniu reformy oświaty w Wyszkowie. Prosiliśmy o dane dotyczące  ilości uczniów w poszczególnych rocznikach, informacje o pracy wyszkowskich  szkół w systemie zmianowym, dane o sytuacji kadrowej w szkołach. 
Jednocześnie poprosiliśmy o odpowiedź,  jakie kwoty zostaną zarezerwowane w budżecie Gminy na rok 2017 w związku z dwoma wariantami reaktywacji SP 4 (wariant pierwszy – z klasami 0-I i VII; wariant drugi z klasami I-VIII). Te dane finansowe są najważniejsze. Przecież  tylko taki wariant zostanie wdrożony, na jaki zostaną przewidziane środki finansowe. Uważamy, że skoro decyzja jeszcze nie zapadła, to powinny być obliczone koszty obu wariantów i na oba warianty w budżecie muszą być zabezpieczone kwoty. Gdyby miało być inaczej, oznaczałoby to, że faktyczna decyzja w sprawie naszej szkoły już zapadła i wbrew ustawie, nie podjęła jej Rada Miejska, tylko ktoś inny. A Państwo, jako Radni, nie mielibyście  wpływu na decyzje będące w Waszych kompetencjach.
Wierzymy, że tak nie jest. Jesteśmy pewni, że dane i  informacje, o które prosimy, będą przydatne zarówno nam, jak i Państwu. Dlatego w załączeniu przedstawiamy pismo jakie skierowaliśmy do Pana Sławomira Cieślaka.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość