Konkurs z okazji 100-lecia Policji

Od czytelników

Konkurs z okazji 100-lecia Policji

23.02.2019
autor: KWP Radom
Pasjonuje Cię historia Policji? Jesteś uczniem szkoły lub klasy mundurowej, policjantem lub pracownikiem Policji? A może rodziną funkcjonariusza czy pracownika formacji? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to zachęcamy Cię do wzięcia udziału w konkursie!
Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zorganizowało Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji.
Organizatorzy przewidzieli cztery kategorie (sceniczna, literacka, audiowizualna oraz plastyczna). W każdej z nich wytypujemy zwycięzcę, który weźmie udział w finale ogólnopolskim.
Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kół zainteresowań związanych z Policją.
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu organizuje eliminacje wojewódzkie Konkursu. Prace konkursowe (w przypadku kategorii scenicznej ma to być scenariusz) należy przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu na adres - Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu Wydział Komunikacji Społecznej, ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom z dopiskiem Konkurs „100 lat Policji”, do 25 marca 2019 roku wraz z formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem uczestnika/członków zespołu, w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna. Decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu w kategorii scenicznej oraz wręczenie nagród laureatom pozostałych kategorii odbędzie się podczas finału wojewódzkiego, który będzie miał miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, 16 kwietnia 2019 r.
Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu scenicznego, literackiego, audiowizualnego oraz plastycznego zawarte są w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie ww.mazowiecka.policja.gov.pl.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość