Biznesplan? To nie takie trudne!

Od czytelników

Biznesplan? To nie takie trudne!

30.06.2018
autor: Beata Sierzan
Uczniowie klasy IId  I LO im. C. K. Norwida w Wyszkowie w ramach edukacji ekonomicznej poszerzali swoją wiedzę dotyczącą konstruowania biznesplanu poprzez udział w ogólnopolskim projekcie „Biznesplan? To nie takie trudne!”.
Podsumowaniem projektu, którego organizatorami są Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z Gdyni oraz Narodowy Bank Polski, było przygotowanie biznesplanu na konkurs „Mój biznes regionalny”, uwzględniającego lokalne zasoby naturalne i kulturowe. Zespoły uczniów tworzyły biznesplany na 20-godzinnych warsztatach, wykorzystując materiały projektowe m.in. podręcznik W. Kotowskiego „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”.
Udział uczniów zarówno w projekcie, jak i konkursie miał na celu poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, a także skierowanie ich uwagi na wykorzystanie lokalnego potencjału kulturowego i środowiska naturalnego przy planowaniu w przyszłości własnej działalności gospodarczej.
Uczniowie oprócz praktycznej wiedzy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość