Zostań terytorialsem (foto)

Wydarzenia

Zostań terytorialsem (foto)

19.06.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Wojsko Polskie prowadzi nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zachęca i reklamuje. Wyszkowska Wojskowa Komenda Uzupełnień we wtorek 19 czerwca zaprosiła na piknik „Zostań terytorialsem”.
- Ideą dzisiejszego pikniku jest przybliżenie wiedzy o WOT – kolejnym rodzaju sił zbrojnych, który już funkcjonuje – gości powitał komendant WKU ppłk Leszek Wieczorek. – Na ścianie wschodniej powstały już brygady. Na Mazowszu będą dwie, w tym jedna w Ciechanowie.
Nabór prowadzony jest do powstającego właśnie 52 batalionu lekkiej piechoty w Komorowie, który podlega z kolei pod 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. 
Do wstąpienia do WOT zachęcało świeżo upieczone dowództwo batalionu w Komorowie: ppłk Jan Jóźwik i jego zastępca mjr Piotr Śląski. – Wierzę, że wspólnymi siłami zbudujemy ten batalion – zapraszał do współpracy nie tylko młodzież, ale i zgromadzonych na terenie WKU samorządowców.
- Od razu można składać wnioski – dodała mjr Agnieszka Krystman, szef wydziału rekrutacji wyszkowskiej WKU (co ciekawe, w Wojsku Polskim jedyna kobieta na tym stanowisku).
Batalion w Komorowie powstaje na bazie tamtejszej jednostki wojskowej. – Przygotowujemy koszary, przejmujemy obiekty, wyposażamy – relacjonuje ppłk Jóźwik. 
Trwa nabór, w czerwcu i lipcu wojsko chciałoby przyjąć aż 500 osób. Terytorialsem może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo, zdrowa fizycznie i psychicznie, w wieku 18 – 55 lat (63 w przypadku podoficerów i oficerów), niekarana za przestępstwo umyślne. - Wystarczy zgłosić się do WKU, resztę od A do Z załatwia wojsko – zachęca ppłk Wieczorek. – Nie trzeba mieć wojskowego przeszkolenia. Trzeba być zdrowym na ciele i umyśle. Doświadczeni oficerowie wszystkich przeszkolą.
Dotychczas wyszkowskie WKU przyjęło ok. 300 wniosków o wcielenie do WOT. Najwięcej złożyli mieszkańcy powiatu Ostrów Maz., na drugim miejscu jest powiat wyszkowski, trzecim – pułtuski. Co ciekawe, najwięcej osób odpada po badaniach psychologicznych. – Nie dotyczy to naszych mieszkańców, odpada naprawdę niewiele osób – zaznacza ppłk Wieczorek.
Przed żołnierzami WOT staną nie tylko zadania militarne. Będą wspierać lokalną społeczność np. w przypadku klęsk żywiołowych. – Żołnierze będą wyposażeni we wszystko oprócz broni. W razie potrzeby w ciągu godziny będą gotowi do akcji – zapewnia mjr Śląski.
- Na terenie każdego powiatu ma powstać 100-osobowa kompania – dodaje ppłk Wieczorek.
Jak zauważa ppłk Jóźwik, 70% zgłaszających się to osoby pracujące, dla których WOT jest szansą na realizację marzeń o wojsku czy hobby. Szkolenie prowadzone jest 2 dni w miesiącu / 30 dni w roku. Szkolenie podstawowe trwa 16 dni (w przypadku żołnierzy rezerwy – 8 dni).
Ważną informacją dla pracowników i pracodawców jest, że ćwiczenia odbywają się w systemie weekendowym. Raz w roku żołnierz WOT musi odbyć 2-tygodniowe szkolenie na poligonie. Na czas szkoleń, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu.
Za każdy dzień ćwiczeń, żołnierze WOT będą otrzymywali od wojska wynagrodzenie. Jeśli żołnierz w pracy zarobiłby w tym czasie więcej, wojsko pokryje różnicę.
Za ćwiczenia żołnierz szeregowy otrzymuje miesięcznie 502 zł, kapral – 528 zł, sierżant – 540 zł, chorąży – 566 zł, podporucznik – 588 zł, porucznik – 592 zł. Comiesięczny dodatek za gotowość wynosi 320 zł. Żołnierze WOT, jak innych rodzajów polskich sił zbrojnych, otrzymują również 78% zniżki w PKP i PKS.
Podczas wtorkowego pikniku można było nie tylko zapoznać się z ofertę WOT. Były też militaria, pokaz walki wręcz młodzieży CEZiU „Kopernik” i, oczywiście, żołnierska grochówka.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan