Zmiany w urzędzie miejskim

Wydarzenia

Zmiany w urzędzie miejskim

30.11.-0001
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
15 marca w życie wchodzi nowy regulamin organizacyjny urzędu miejskiego. Pojawiły się w nim nowe wydziały.
Po odejściu na emeryturę dotychczasowej naczelnik wydziału ogólnego i spraw obywatelskich Barbary Bożuty, burmistrz postanowił podzielić komórkę o najszerszych kompetencjach.
Powstał wydział spraw obywatelskich i administracji (7 etatów), który będzie zajmował się ewidencją ludności, dowodami osobistymi, archiwum zakładowym, a także sprawami administracyjno - gospodarczymi. Naczelnikiem, w ramach awansu wewnętrznego, została Ewa Kuchta. Nowa naczelnik ukończyła studia prawnicze na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także podyplomowe studia z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W wydziale ogólnym pracowała od 2003 r., zajmując się sprawami związanymi z działalnością gospodarczą.
W strukturze dotychczasowego wydziału ogólnego pracowali również informatycy. Teraz powstał wydział informatyzacji i ochrony danych (4 etaty), który będzie zajmował się obsługą informatyczną i komputeryzacją urzędu, a także sprawami związanymi z informacją publiczną (zadania "przeszły" z wydziału promocji) i ochroną danych, co jest szczególnie istotne w świetle RODO.
Naczelnikiem wydziału, również w drodze awansu wewnętrznego, został Robert Augustyniak, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie na kierunku inżynieria oprogramowania. Na stanowisku starszego inspektora - informatyka w urzędzie miejskim pracował od 2008 r.
Dotychczasowy wydział pozyskiwania środków zewnętrznych przekształcony został w wydział rozwoju (8 etatów), który będzie się zajmował również zamówieniami publicznymi (dotychczas oddzielny referat) i działalnością gospodarczą. W strukturze jest też nowe stanowisko ds. innowacji. "Wprowadzenie stanowiska ds. działalności gospodarczej w skład wydziału rozwoju jest nakierowane na podtrzymywanie i budowanie nowych dobrych relacji na linii urząd miejski - przedsiębiorcy" - czytamy w komunikacie urzędu. Wydziałem, jak dotychczas, kieruje Żaneta Kozak.
Wydział promocji, kultury i sportu (9 etatów) został poszerzony o stanowisko ds. senioralnych, w którego kompetencjach będzie m.in. przyznawanie Wyszkowskiej Karty Seniora, współpraca z Radą Seniorów, sprawy senioralne. Dotychczas działania te były prowadzone przez pełnomocnika ds. senioralnych. Wydziałem kieruje Edyta Wittich.
Wydział inwestycji to od 15 marca wydział inwestycji i bezpieczeństwa (7 etatów). Będzie się zajmował także ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową (dotychczas stanowisko w wydziale ogólnym). "Zmiana ta łączy się ze znajomością tematu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego przez naczelnika wydziału inwestycji (Adama Mroza - red.), który społecznie od wielu lat pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wyszkowie" - informuje urząd miejski.
Z wydziału ogólnego wyłączone zostały również kadry, które połączono z obsługą rady miejskiej i jednostek pomocniczych (wieloosobowe samodzielne stanowisko, 3 etaty).
Z regulaminu organizacyjnego wykreślone zostało również stanowisko drugiego zastępcy burmistrza, które od kilku lat pozostawało nieobsadzone.
Burmistrz Grzegorz Nowosielski podkreśla, że zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z audytorem i naczelnikami wydziałów. W sumie ilość etatów zwiększyła się o 0,5. - Zależy nam na takiej organizacji pracy, żeby zadania, których przybywa, były coraz sprawniej wykonywane, żeby kompetencje wydziałów się nie pokrywały, by wydziały ze sobą lepiej współpracowały - podkreśla burmistrz.
W najbliższym czasie mają zostać ogłoszone konkursy na nowo utworzone stanowiska: ds. innowacji, ds. obsługi jednostek pomocniczych gminy oraz ds. promocji.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku