Zmiany w sądzie

Wydarzenia

Zmiany w sądzie

06.03.2017
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
W poniedziałek 6 marca w wyszkowskim Sądzie Rejonowym uruchomiono czytelnię i e-czytelnię akt sądowych. Kto i na jakich warunkach może się z nimi zapoznać?
Również z dniem 6 marca wprowadzono nowe godziny przyjmowania interesantów.
Czytelnia akt sądowych znajduje się w biurze obsługi interesanta (parter, pokój nr 15). Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.
Do wglądu udostępniane są akta spraw prowadzonych przez wydziały: cywilny, karny i sekcję wykonawczą oraz rodzinny, a także zapisy dźwięku i obrazu z posiedzeń jawnych. Akta i e-protokoły udostępniane są osobom uprawnionym, po złożeniu wniosku ustnego lub pisemnego: w biurze obsługi interesanta, telefonicznie (nr 29 742 38 01 wew. 102) lub mejlem (boi@wyszkow.sr.gov.pl). W zamówieniu należy podać nazwę wydziału, sygnaturę akt, imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz rolę w postępowaniu (np. powód, wnioskodawca, oskarżony, pełnomocnik), w przypadku sprawy wielotomowej numery tomów, dane kontaktowe oraz datę i godzinę stawienia się w czytelni. Akta sądowe znajdujące się w archiwum udostępniane są w ciągu trzech dni roboczych. Bez konieczności składania pisemnego wniosku z aktami mogą zapoznawać się: strony postępowania, pełnomocnicy, oskarżeni, obrońcy, oskarżyciele posiłkowi, prokuratorzy.
Możliwe jest również wykonanie fotokopii, ale: w sprawach cywilnych – po poinformowaniu pracownika sprawującego nadzór nad czytelnią; w sprawach karnych – po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody. Inaczej sprawa ma się z nagraniami. W tym przypadku pisemny wniosek wraz z opłatą należy złożyć w wydziale.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej sądu www.wyszkow.sr.gov.pl.
 
Nowe godziny urzędowania
6 marca w sądzie zmieniły się godziny przyjmowania interesantów. Biuro obsługi interesanta czynne jest: poniedziałek w godz. 7.30 – 18, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (przerwa w godz. 11.30 – 12). Uwaga! W dniach 6, 13, 20, 27 marca i 3 kwietnia biuro obsługi interesanta i biuro podawcze czynne będą w godz. 10 - 18.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Mrówka październik 2017
Mrówka październik 2017
Mrówka październik 2017