Zmarł Adam Grudzień

Wydarzenia

Zmarł Adam Grudzień

12.06.2019
autor: Elżbieta Borzymek
9 czerwca 2019 r. zmarł w Wyszkowie w wieku 85 lat Adam Grudzień, emerytowany nauczyciel i wicedyrektor wyszkowskich szkół średnich.
Pogrzeb odbędzie się 12 czerwca (środa). O godz. 13 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa w kaplicy św. Józefa przy Domu Pogrzebowym CZYŻAK, skąd ciało Zmarłego zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu miejskim.
 
Adam Grudzień urodził się 12 listopada 1933 r. w Wołominie. Jako dziecko został dotkliwie ranny podczas bombardowania w powstaniu warszawskim.
Z Wyszkowem związał się w 1956 r., gdy podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym. Pracował tu do 1968 r., z roczną przerwą, w roku szkolnym 1962/63, gdy był podinspektorem szkolnym. 
W wyszkowskim liceum zorganizował gabinet przedmiotowy, w którym realizował pierwsze nadawane w polskiej telewizji cykle telelekcji języka polskiego. Programy te recenzował i wysyłał do telewizyjnego centrum w Warszawie. Wymyślał i realizował różne ciekawe formy kontaktów młodzieży z literaturą i sztuką. Jako bibliotekarz organizował konkursy czytelnicze. Na szkolnych wycieczkach i wakacyjnych obozach wędrownych chodził z młodzieżą do teatrów, muzeów, na wystawy. Do szkoły zapraszał na spotkania pisarzy, aktorów. Prowadził szkolne koło teatralne, którego 
ślad pozostał w licznych wspomnieniach uczniowskich. Szczególnie silne więzy łączyły go z wychowankami z rocznika maturalnego 1960; Pan Profesor uczestniczył w ich dorocznych zjazdach. „Okazuje się, że pan Grudzień zebrał zdjęcia maturalne naszej klasy i pogrupował według naszych ówczesnych „sympatii”. Mnie osobiście ujął tym, że na jedno z naszych spotkań przyniósł kiedyś  starannie poukładane wycinki prasowe, np. z moich wypowiedzi prasowych oraz spotkań z młodzieżą. Zawsze ma czas na spotkanie i sprawia mu to wielką radość” – wspominał Jego wychowanek Konrad Wróbel.
Przez lata pracy w wyszkowskich szkołach uczył nie tylko języka polskiego, ale także historii, wiadomości o Polsce, propedeutyki filozofii, propedeutyki nauki o społeczeństwie. Wielu jego uczniów kontynuowało naukę na kierunkach: filologicznych, historycznym, pedagogicznych, artystycznych,  administracyjno-prawnym, kulturalno-oświatowych, społeczno-politycznych, także w szkołach oficerskich. Wielu zostało nauczycielami.
Był współtwórcą filii Technikum Zaocznego w Wyszkowie. Przez 22 lata, od 1968 do 1990 r., kierował jako wicedyrektor pracą wychowawczą w Technikum Drzewnym i Zespole Szkół Zawodowych.  Szczególnie był zaangażowany w organizację uroczystości związanych z nadaniem szkole imienia, wręczenia sztandaru i obchody 40-lecia szkoły (w 1988 r.). 
„Przez swoją wysoką kulturę osobistą, spokój, opanowanie starał się nadawać i utrzymywać należytą atmosferę w pracy szkoły. Przygotowane wystąpienia na posiedzenia rad pedagogicznych oparte były na rzeczowych dokumentach i sprawozdaniach: robił to zawsze skrupulatnie i dokładnie, był zawsze merytorycznie przygotowany do tego rodzaju wystąpień” – podkreślali przełożeni.
Po przejściu na emeryturę, 28 września 1990 r., nadal pracował na pół etatu w ZSZ jako nauczyciel polonista. 
Dużo pracował społecznie, był. m.in. radnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Wraz z żoną Wandą miał dwie córki. Agnieszka Sasin i Małgorzata Szwed kontynuują tradycje rodzinne i również są nauczycielkami. Ogromną radością Dziadka było czterech, już dorosłych, wnuków.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku