Żeby integrowała seniorów (foto)

Wydarzenia

Żeby integrowała seniorów (foto)

26.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Drugą kadencję rozpoczęła wyszkowska Rada Seniorów. Akty powołania jej członkowie otrzymali 25 marca podczas uroczystego spotkania w urzędzie miejskim. Jak podkreśliła zastępca burmistrza, dla samorządu polityka senioralna stanowi wyzwanie i jeden z priorytetów ze względu na starzenie się społeczeństwa.
 
Radę Seniorów tworzy 15 osób (wybranych przez komisję powołaną przez burmistrza spośród 26 zgłoszonych): Anna Ciskowska, Barbara Chlebowicz, Władysława Deluga, Alicja Ickiewicz. Marianna Jechna, Wiesław Kostrubiec, Czesław Lach (jednocześnie radny miejski), Bożena Majewska, Hanna Marchewka, Danuta Napiórkowska, Jan Rusak, Jerzy Sitek, Lucyna Sosnowska, Anna Lidia Stępkowska i Elżbieta Grażyna Święch. 
Spotkanie prowadziła pełnomocnik burmistrza ds. senioralnych Anna L. Stępkowska. Powitała obecnych wśród nich m.in. zastępcę burmistrza, przedstawicieli rady miejskiej oraz placówek gminnych współpracujących z seniorami.   
Z-ca burmistrza Anna Kowalewska podziękowała Annie L. Sępkowskiej za przeprowadzenie wyborów i doprowadzenie do inauguracji pracy rady. 
- Polityka senioralna jest jednym z największych wyzwań samorządów – podkreśliła pani burmistrz. – My też w gminie Wyszków staramy się, by polityka senioralna była jednym z naszych priorytetów. Prowadzimy ją na wielu obszarach. Wymieniła m.in. zdrowie i bezpłatne badania dla najstarszych mieszkańców gminy, bezpieczeństwo i akcje, „uwrażliwiające seniorów na zagrożenia współczesnego świata”. 
– To są działania edukacyjne, kursy komputerowe, językowe – kontynuowała – a przede wszystkim zagospodarowanie państwa wolnego czasu, rozwijanie państwa pasji, zainteresowań. Te wszystkie działania, które mają sprawić, by jesień życia była radosna, twórcza i nie oznaczała izolacji, zamknięcia seniora w domu. 
Sojusznikiem samorządu w tych działaniach jest Rada Seniorów: - Bo przecież po to powstała, by nas inspirować, wspierać, współdecydować, zabierać głos w ważnych sprawach. I do tego państwa bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy – pani burmistrz zwróciła się członków Rady. 
Dodała, że reprezentują różne grupy, organizacje. – Chciałabym, żeby ta rada również integrowała, jednoczyła wszystkie te środowiska – podkreśliła, uznając za jedno z ważniejszych zadań aktywizację jak największej grupy seniorów. – Aby ci, którzy dzisiaj pozostają w domach, również znaleźli dla siebie przestrzeń do aktywności.
- Gratuluję, ale przede wszystkim aktywności państwa, którzy nie pozostajecie w domu, nie czekacie, że ktoś zrobi coś za państwa, tylko sami wychodzicie z inicjatywami – dodała przewodnicząca rady miejskiej Elżbieta Piórkowska. 
Akty powołania do Rady Seniorów wręczyły Aneta Kowalewska, Elżbieta Piórkowska i Anna L. Stępkowska.
Na następnym spotkaniu Rada Seniorów wybierze spośród siebie zarząd.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom