Wyższy podatek od nieruchomości

Wydarzenia

Wyższy podatek od nieruchomości

01.11.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
… zapłacą w przyszłym roku mieszkańcy gminy Wyszków. Na ostatniej sesji radni miejscy zdecydowali o podniesieniu stawek o stopień inflacji, czyli 1,9%.
Podniesienie podatku samorząd argumentuje po pierwsze inflacją, po drugie tym, że 3 ostatnie lata stawki pozostawały na niezmienionym poziomie. - W porównaniu z innymi gminami widzimy, że nasze stawki nie są najwyższe – dodaje skarbnik gminy Dariusz Korczakowski.
- Po posiedzeniu komisji sporo myślałem o tych stawkach. Nie będę głosował za – zapowiedział Adam Szczerba. - Strategia jest taka, że w momencie, gdy jest inflacja podnosimy podatek, ale gdy była deflacja nie obniżyliśmy go. 
Za nowymi stawkami zagłosowało 17 radnych, wstrzymało się od głosu 4.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
od gruntów
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,66 zł/m kw.
 • pod wodami powierzchniowymi – 4,27 zł/m kw.
 • pozostałych, w zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego – 0,25 zł/m kw.
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,04 zł/m kw.
od budynków
 • mieszkalnych – 0,56 zł/m kw.
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w zakresie gier losowych i na automatach – 23,10 zł, pozostała działalność – 17,86 zł/m kw.
 • zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym – 10,76 zł/m kw.
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,7 zł/m kw.
 • budynków gospodarczych, np. komórek – 3,82 zł/m kw.
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego – 7,42 zł/m kw.
 • od budowli – 2% wartości.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom