Wrócił Markowski, odszedł Marszał

Wydarzenia

Wrócił Markowski, odszedł Marszał

04.02.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
1 lutego do starostwa wrócił Marek Markowski. Został naczelnikiem wydziału inwestycji i dróg publicznych, którym kierował już kilka lat temu. Dotychczasowy naczelnik został przeniesiony do innego wydziału.
Ze starostwa zwolniony został natomiast naczelnik wydziału organizacyjnego Mariusz Marszał.
W wyszkowskim starostwie Marek Tomasz Markowski (na fot.) pracował w latach 2005-2011. Był naczelnikiem wydziału architektoniczno-budowlanego, inspektorem ds. architektoniczno-budowlanych i naczelnikiem wydziału inwestycji. We wrzeniu 2011 r. na tym stanowisku zastąpił go Ryszard Sędziak. Teraz, za porozumieniem stron, został przesunięty do wydziału środowiska i rolnictwa.
Marek Markowski ma 48 lat, mieszka na wyszkowskim osiedlu Parcele Huckie. Jest absolwentem wydziału inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej. Ma za sobą również szereg kursów i szkoleń z zakresu planowania i realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, postępowania administracyjnego. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pracował m.in. w firmach budowlanych na stanowiskach inżyniera budowy i kierownika budowy. Prowadził także własną działalność gospodarczą. Po odejściu z wyszkowskiego starostwa był kierownikiem wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu.
Na mocy ustawy o pracownikach samorządowych został przeniesiony z Tłuszcza do wyszkowskiego starostwa. Art. 22 tej ustawy mówi, że "pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (…) można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce (…) jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej." Stosując ten przepis, starosta nie musiał ogłaszać konkursu.
- Pan Sędziak odchodzi na emeryturę. Jest czas na przekazanie wszystkich spraw - w rozmowie z NW mówi starosta Jerzy Żukowski. - Pan Markowski był już naczelnikiem, sprawdził się. To bardzo dobra kandydatura.
 
Wydział przeorganizowany, naczelnik zwolniony
Wprowadzone w tym roku zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa objęły m.in. wydział organizacyjny (dotychczas organizacyjny i spraw społecznych). Zdaniem nowej władzy w powiecie kompetencje wydziału zostały zmienione na tyle istotnie, że dało to podstawę do zwolnienia dotychczasowego naczelnika Mariusza Marszała. Starosta ogłosi na to stanowisko nabór. - Pan Marszał będzie mógł wziąć w nim udział, jeśli będzie chciał - komentuje Jerzy Żukowski.
Do czasu rozstrzygnięcia naboru, wydziałem kieruje sekretarz powiatu Jerzy Ausfeld.
Wydział organizacyjny zajmuje się sprawami kadrowymi, obsługą sekretariatu, rady powiatu, zarządu powiatu, kancelarii, prowadzeniem archiwum, gospodarką lokalową, materiałową, zaopatrzeniem, bhp, ppoż. W poprzednim regulaminie do wydziału przypisane były również zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, obsługi informatycznej i Biuletynu Informacji Publicznej. Większość tych zadań przejął nowo utworzony wydział promocji. Zarząd powiatu utworzył również nowe stanowisko - pełnomocnika ds. zdrowia i osób niepełnosprawnych.
 
Zmiana w edukacji
Jak już informowaliśmy, zmieni się również szef powiatowego wydziału edukacji. Na emeryturę przechodzi wieloletni naczelnik Krzysztof Arbaszewski. Starosta ogłosił już na to stanowisko nabór.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość