Wkrótce egzaminy ośmioklasisty i gimnazjalisty (foto)

Wydarzenia

Wkrótce egzaminy ośmioklasisty i gimnazjalisty (foto)

14.03.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Spotkanie nauczycieli i rodziców z Powiatu Wyszkowskiego z Michałem Giersem - p.o. dyrektora ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Anną Wiktorską - wizytatorem na temat egzaminów ośmioklasisty i gimnazjalisty odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym.
Celem spotkania było przekazanie aktualnej wiedzy na temat egzaminów ośmioklasisty i gimnazjalisty, które odbędą się w kwietniu oraz na temat postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Prezentację na ten temat przedstawiła wizytator Anna Wiktorska. 
Egzamin ośmioklasisty i egzamin gimnazjalisty są obowiązkowe – każdy uczeń musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę. Nie ma określonego minimalnego wyniku, dlatego egzaminów tych nie można nie zdać. Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej. Uczeń na egzamin przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a na matematykę również linijkę. ‎Nie może korzystać z kalkulatora i słowników, nie może przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎
 
Egzamin ósmoklasisty 
Egzamin ośmioklasisty rozpocznie się w poniedziałek 15 kwietnia o godz. 9 egzaminem z języka polskiego, we wtorek 16 kwietnia będzie matematyka, a w środę 17 kwietnia – język obcy nowożytny. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Terminy dodatkowe egzaminów dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpili do egzaminu kwietniowego to 3, 4 i 5 czerwca, godz. 11. Czas trwania egzaminu: z jęz. polskiego 120 min., dla uczniów z dysfunkcjami czas może być wydłużony do 180 min., z matematyki 100 min. (do 150 min.), z języka obcego 90 min. (do 135 min.).
W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty - podany będzie wynik procentowy (odsetek punktów, które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu) oraz wynik ‎centylowy (odsetek liczby ósmoklasistów, którzy z egzaminu z danego przedmiotu ‎uzyskali wynik taki sam lub niższy niż zdający dla egzaminu z każdego przedmiotu). Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎ 
 
Egzamin gimnazjalny
Gimnazjaliści zaczną egzaminy wcześniej – 10, 11 i 12 kwietnia, od godz. 9.00. Terminy dodatkowe to 3, 4 i 5 czerwca. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎humanistycznej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka ‎polskiego), matematyczno-przyrodniczej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z ‎matematyki), z języka obcego nowożytnego.‎ Do egzaminu z języka na poziomie podstawowym musi przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla tych, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.
Czas trwania egzaminu: części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym. Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą.
Jedna z osób spytała kuratora, jakie będą działania w przypadku strajku nauczycieli? Czy nie przystąpienie z tego powodu do egzaminu będzie traktowane jako przypadek losowy?
- Nie chcemy się do tego ustosunkowywać na dzień dzisiejszy. Jako kurator nie zostałem jeszcze poinformowany o strajku, kiedy będzie i jaką będzie miał formę. Nie chcę się wypowiadać jako urzędnik, bo moja wypowiedź może wpłynąć na wyniki referendum. Dlatego musimy zachować wstrzemięźliwość.
- Wierzę tu w odpowiedzialność nauczycieli – dodał wicestarosta Leszek Marszał. – Strajk może mieć różne formy, np. wywieszenie emblematów. Liczę na to, że będzie wszystko dobrze.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku