Advertisement 
Więcej zieleni w mieście (foto)

Wydarzenia

Więcej zieleni w mieście (foto)

08.09.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Na bulwarze imienia ppor. mar. Kazimierza Deptuły (na odcinku od ul. Pałacowej do zjazdu z ul. Komisji Edukacji Narodowej) oraz przy ul. Chopina wykonywane są prace w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego przez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nad Bugiem powstaje ścieżka krajoznawczo-przyrodnicza, a w centrum miasta ustawiane są donice z roślinami i ławeczki.
Na bulwarze im. Kazimierza Deptuły powstaje ścieżka krajoznawczo-przyrodnicza. 
- Ścieżka ma być dla pieszych, kijkarzy, ewentualnie rowerzystów – tłumaczy naczelnik Robert Garbarczyk z Urzędu Miejskiego. – Udrażniamy ścieżkę, trochę poprawiamy jej jakość na tym odcinku.
Ścieżka jest wyrównywana, wykaszana, oczyszczana ze śmieci, wyposażana w tablice informacyjne, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, grę edukacyjną, naturalne elementy sprawnościowo-zabawowe dla dzieci (tor przeszkód, szałas wiklinowy, tunel wiklinowy), wykonywana jest wycinka sanitarna oraz dodatkowa zieleń (drzewa, krzewy, łąki kwietne). Część ścieżki będzie zachowana w obecnym kształcie, miejsca nierówne (doły) zostaną wypełnione pospółką żwirową, utwardzoną i zagęszczoną. W dwóch miejscach, narażonych na częste zalewanie i podsiąkanie, wykonane zostały podesty z pali i desek. Oddanie ścieżki planowane jest na połowę października.
Trwa też zazielenianie ulicy Chopina. Ustawiane są, wykonane z poliestru, donice z drzewami i krzewami (m.in. klon pospolity, jałowiec płożący, kosodrzewina), a także ławki. Przechodnie zwracają uwagę na kontrastujące z piękniejącą ulicą ustawione tuż obok pojemniki na odpady.
Wykonawcą obu zadań jest firma BIOSFERA z Warszawy.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku