W ZS3 nauka tylko na jedną zmianę

Wydarzenia

W ZS3 nauka tylko na jedną zmianę

27.08.2019
autor: Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 3 wynajął od Szkoły Podstawowej nr 4 kilka pomieszczeń, dzięki czemu nauka w Kochanowskim, mimo podwójnego rocznika, będzie prowadzona na jedną zmianę.
 
W związku z naborem podwójnego rocznika w roku szk. 2019/2020 oraz planowaną rozbudową budynku szkoły, a tym samym wyłączeniem z nauki dwóch sal, trzeba byłoby prowadzić zajęcia na dwóch zmianach. Od kilku miesięcy trwały rozmowy z władzami miasta oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie, aby wynająć na rok kilka pomieszczeń. Po wielokrotnych rozmowach w dniu 21 sierpnia została podpisana umowa na wynajem 6 sal lekcyjnych oraz dodatkowych pomieszczeń, w których od 2 września będą się uczyć uczniowie Zespołu Szkół Nr 3. Planujemy, aby uczniowie danej klasy jeden dzień w tygodniu mieli zajęcia poza placówką czyli w zaprzyjaźnionej szkole.
Praca na jedna zmianę jest bardzo korzystna dla uczniów, gdyż 60% młodzieży dojeżdża do szkoły. Możliwość nauki na jedną zmianę ma ogromne korzyści dla każdego młodego człowieka. W bieżącym roku szkolnym w ZS3 nauka odbywała się będzie w 28 oddziałach, w których uczyć się będzie ok. 750 uczniów, z tego 360 - to uczniowie klas pierwszych.
Serdecznie dziękujemy:
Panu Grzegorzowi Nowosielskiemu, Burmistrzowi Wyszkowa oraz zaangażowanym w sprawę pracownikom Wydziału Edukacji
Pani Anecie Kowalewskiej, Wiceburmistrzowi Wyszkowa
Pani Ewie Runo, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie oraz pracownikom szkoły
Członkom Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4
za wyrażenie zgody na wynajem, za wsparcie, zrozumienie i okazanie życzliwości. Liczymy na zgodną i harmonijna współpracę. W dalszej pracy życzymy wytrwałości, sukcesów zawodowych, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji, wszystkiego co najlepsze.
W imieniu społeczności szkolnej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
Elżbieta Michalik
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość