W Leszczydole-Nowinach bez zmian (foto)

Wydarzenia

W Leszczydole-Nowinach bez zmian (foto)

15.04.2019
autor: Elżbieta Szczuka
Bożena Grzegorczyk została wybrana na sołtysa Leszczydołu-Nowin na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. Wspierać ją będzie rada sołecka: Alicja Ochmańska, Wiesława Lewandowska, Tadeusz Sztorc.
 
Leszczydół-Nowiny to największa wieś w Gminie Wyszków. Do głosowania wyborach na sołtysa i radę sołecką uprawnionych było 1.075 osób. Na zebranie, które odbyło się 11 kwietnia w budynku szkoły, przyszło 79 osób (7,35%).
Sołtys Bożena Grzegorczyk dokładnie omówiła inwestycje, zrealizowane we wsi w latach 2015-2018. I tak wybudowano elektroenergetyczną linię kablową oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej, przebudowano ulice Akacjową i Brzozową oraz drogę powiatową (z dotacją z Gminy Wyszków w wys. 60 tys. zł) 4408W (na odcinku od ul. Sosnowej w stronę Nadleśnictwa), zbudowano przy szkole boisko do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem, wykonano dokumentację projektową budowy ul. Szlachetnej i przyległych oraz dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Szlachetnej i Pogodnej. Ogółem koszt inwestycji we wsi w ostatnich 4 latach to 3,6 mln zł. 
W ramach wydzielania gruntów pod drogi publiczne na wniosek właścicieli wydzielono 51.141 m2 gruntów (434.698 zł), z urzędu wydzielono i wykupiono 43.730 m2. Koszty podziałów geodezyjnych to ok. 45 tys. zł, aktów notarialnych – 25 tys. zł. W 2018 r. parafia w Leszczydole-Nowinach otrzymała 1.491 m2 gruntu pod cmentarz (gmina sprzedała go z bonifikatą 99%, za 650 zł).
We wsi jest 46 ulic, w ostatniej kadencji nazwy otrzymało 21 nowych ulic, m.in. Szafirowa, Rubinowa, Błękitna, Lazurowa, Pogodna, Urocza, Lawendowa, Migdałowa, Konwaliowa, Sielski Zakątek, Echo Leśne, Wichrowych Wzgórz, Szumiących Traw.
Z funduszu sołeckiego (w sumie 97.071 zł) sfinansowano wyprofilowanie i dożwirowanie dróg gruntowych, doposażenie placu zabaw, ogrodzenie i budowę miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi.
Pani sołtys podziękowała za współpracę radzie sołeckiej i mieszkańcom, którzy obdarzyli ją zaufaniem.
 
Nowa kadencja
Na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Bożenę Grzegorczyk.
- Tylko przyklasnąć – głośno orzekła jedna z obecnych.
Bożena Grzegorczyk w tajnym głosowaniu otrzymała 75 głosów (4 głosy były nieważne). – Dziękuję za oddane głosy, miłą współpracę. Będę się starała godnie państwa reprezentować – zadeklarowała.
Do rady sołeckiej weszli: Alicja Ochmańska (74 głosy), Wiesława Lewandowska (75) i Tadeusz Sztorc (76).
Na pytania i uwagi mieszkańców odpowiadali: naczelnik wydziału inwestycji i bezpieczeństwa Adam Mróz i naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Iwona Kozon. A dotyczyły one dowieszenia latarni (słupy są) na ul. Błękitnej, zamierzeń Gminy odnośnie ulicy Rubinowej, słabego ciśnienia wody we wsi - latem niektórzy praktycznie nie mają wody ("To temat priorytetowy dla prezesa PWiK" – odpowiedział A. Mróz), wybudowania ulic Leśnej i Świerkowej (problemem jest tu kilku właścicieli gruntów), budowy parkingu przy szkole, gruntów pod cmentarz parafialny (pozostałe musi kupić parafia).
Te tematy na pewno będą pilotować pani sołtys, rada sołecka i radny miejski wybrany z tego okręgu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane