Ustępujemy my, ustępuje pan burmistrz, chociaż może mniej (foto)

Wydarzenia

Ustępujemy my, ustępuje pan burmistrz, chociaż może mniej (foto)

28.06.2016
autor: Sylwia Bardyszewska
Przy jednym głosie wstrzymującym burmistrz Grzegorz Nowosielski otrzymał, 21 czerwca, od rady miejskiej absolutorium za ubiegły rok. – Dochody wykonano powyżej planu, co potwierdza dynamiczny rozwój naszej gminy – podsumowując rok 2015, podkreślił skarbnik gminy Dariusz Korczakowski. Zauważył, że z roku na rok rosną dochody gminy, a maleje zadłużenie.
- Trzeba to zawdzięczać przede wszystkim mądrej polityce burmistrza, skarbnika, nas radnych – sytuację finansową i inwestycje chwalił radny Jan Abramczyk, zwracając jednak uwagę na niskie środki pozyskane z zewnątrz.
W 2015 r. dochody gminy Wyszków wyniosły 112 mln 29 tys. zł (103,07% planu), w tym dochody własne – 85 mln 139 tys. zł, subwencje (głównie oświatowa) – 26 mln 889 tys. zł.
Główne dochody podatkowe to: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28 mln 346 tys. zł, podatek od nieruchomości – 16 mln 90 tys. zł, od środków transportowych – 3 mln 577 tys. zł, od czynności cywilnoprawnych – 1 mln 653 tys. zł, opłata za odbiór śmieci – 3 mln 227 tys. zł. – Płatność podatków była bardzo dobra, widać, że Wyszków jest zagłębiem transportowym – zauważył skarbnik.
Wydatki zamknęły się kwotą 111 mln 942 tys. zł (91,17% planu), w tym bieżące – 90 mln 103 tys. zł i majątkowe – 21 mln 839 tys. zł. To m.in. wydatki na administrację – 7 mln 924 tys. zł, oświatę – 46 mln 385 tys. zł, pomoc społeczną – 18 mln 178 tys. zł (już z programem Rodzina 500 plus), gospodarkę komunalną – 9 mln 590 tys. zł, kulturę – 3 mln 186 tys. zł, sport – 3 mln 461 tys. zł. 
W 2015 r. gmina zaciągnęła pożyczkę preferencyjną w WFOŚiGW w  wysokości 1 mln 259 tys. zł  na budowę kanalizacji na osiedlu Na Skarpie. Ogółem na koniec roku zadłużenie wynosiło 7 mln 11 tys. zł. – Planowaliśmy większy kredyt komercyjny – przypomniał skarbnik – ale nie było takiej potrzeby, dochody wykonaliśmy na wyższym, a wydatki na niższym poziomie.
Jak zauważył, z roku na rok dochody gminy rosną, a zadłużenie maleje. W 2013 dochody wynosiły 107 mln zł, zadłużenie – 10,9 mln zł, w 2014 – dochody 115,2 mln zł, zadłużenie 8,8 mln zł, w 2015 – dochody 112 mln zł, zadłużenie – 7 mln zł.
- Dochody wykonano powyżej planu, co potwierdza dynamiczny rozwój naszej gminy – podkreślił Dariusz Korczakowski. – Wydatki inwestycyjne, sukcesywnie zwiększane w ciągu roku, objęły szeroki obszar gminy, zaspokajając kolejne potrzeby mieszkańców.
 
Co gmina zbudowała?
W sumie na inwestycje gmina wydała w ubiegłym roku 21 mln 839 tys. zł. Podpisano 147 umów na wykonanie zadań i nadzory inwestorskie, wybudowano 8,7 km dróg, 7 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, postawiono 88 słupów oświetleniowych, powieszono 113 opraw.
Ubiegłoroczne inwestycje omówiła Urszula Fijałkowska, naczelnik wydziału inwestycji. W mieście gmina przebudowała ulice: Geoteów i Zapole (dofinansowanie, schetynówka), Handlową (etap I), Zakolejową (od Pułtuskiej do Leśnej), Polną (etap III), Andersa i odcinek Zakrezia. Budowy doczekały się również ulice Przelotowa i Ogrodowa na Latoszku, Leśna w Gulczewie (etap II), Targowa (etap I) i Jagiellońska w Rybienku Leśnym, Skrajna i Bukowa w Skuszewie, Słoneczna w Lucynowie, Boczna w Tulewie Górnym, Przemysłowa w Rybnie, łącznik przy ul. Żytniej w Olszance. Zbudowano również drogi: Tumanek-Fidest (etap II), w Leszczydole-Pustkach, ciąg pieszo-jezdny w Rybienku Starym. Poważną inwestycją była budowa kanalizacji na os. Na Skarpie (pożyczka preferencyjna).
Nowe kompleksy boisk powstały przy Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 (z dofinansowaniem). Nowe urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu stanęły w Leszczydole Starym i przy Przedszkolu Integracyjnym. Nowy plac zabaw powstał na os. Zakręzie, miejsca odpoczynku – w Olszance i Rybienku Leśnym.
Był remont hali WOSiR, zagospodarowano część pl. Wyzwolenia, zadaszono stoiska handlowe na targowisku, doświetlono przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej, dokupiono 5 kamer monitoringu (dofinansowanie).
Wybudowaliśmy lub wymieniliśmy 113 punktów oświetleniowych, w tym 88 nowych słupów.
 
Rozwój poszedł jak burza
- Cieszy nas, że z roku na rok osiągane efekty są coraz lepsze – rok 2015 ocenił radny Jan Abramczyk. – Komisja finansów miała jedną uwagę: środki pozyskane były na dosyć niskim poziomie, ale myślimy, że to też się poprawi.
Niektórzy z mieszkańców będą niezadowoleni z tego, co zrobiliśmy, ale większość zauważa na co dzień, że miasto pięknieje, jest więcej infrastruktury.
Trzeba to zawdzięczać przede wszystkim mądrej polityce burmistrza, skarbnika, nas radnych oraz ciągłości władzy, burmistrz jest już 4. kadencję, niektórzy z nas również. Rozmawiamy, dyskutujemy, podejmujemy słuszne decyzje. Ustępujemy my, ustępuje pan burmistrz, chociaż może w mniejszym stopniu.
- Cieszymy się, że budżet był zrównoważony, że rozwój gminy jest dynamiczny. Rozwój poszedł jak burza – dodała przewodnicząca rady Elżbieta Piórkowska. – 46 mln zł wydaliśmy na oświatę i ponad 2 mln zł na inwestycje o oświacie, mamy piękne szkoły, mamy się czym pochwalić.
- Jest pan burmistrzem na 103% - zwróciła się do Grzegorza Nowosielskiego.
Jako jedyny od głosu nad absolutorium dla burmistrza wstrzymał się radny Adam Szczerba, pozostali zagłosowali za. Radny pochwalił malejące zadłużenie samorządu, ale sugerował obniżenie podatków. 
- Generalnie nie lubimy płacić podatków. Nasze są niskie i średnie, proszę porównać z innymi samorządami – odparł burmistrz. – Jaki by ten poziom nie był, mieszkańcy powiedzą, że jest za wysoki. A ci sami mieszkańcy oczekują inwestycji.
Za owocną współpracę  Grzegorz Nowosielski podziękował wszystkim urzędnikom i radzie miejskiej. – Na te dobre wskaźniki składa się ciężka praca nas wszystkich – podkreślił.
Fot. ES
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom