Szykuje się remont przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja

Wydarzenia

Szykuje się remont przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja

19.05.2016
autor: Elżbieta Szczuka
W drugiej połowie września na 2 tygodnie planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja w Wyszkowie. Warunkiem przeprowadzenia wtedy modernizacji przejazdu jest jednak wcześniejsze oddanie do ruchu budowanego wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Serockiej.  
Gmina Wyszków planuje w przyszłym roku modernizację ul. 3 Maja (w tym wykonanie chodników i ścieżki rowerowej), zaś PKP ma w tym roku środki na przebudowę przejazdu kolejowego na trasie Tłuszcz-Ostrołęka. Gmina chciałaby, aby był to ten przejazd na ul. 3 Maja.
PKP wystąpiło do gminy (zarządcy ul. 3 Maja) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie przejazdu w drugiej połowie września. Zmodernizowany przejazd uwzględniałby poszerzenie ulicy o chodniki i ścieżkę rowerową. 
Problemem jest to, że obecnie trwa modernizacja ulic Kościuszki i Serockiej (fragment drogi krajowej nr 62) oraz budowa nowego wiaduktu wraz z dojazdami, więc część ruchu została skierowana na objazdy, m.in. ul. 3 Maja. Firma SKANSKA, która realizuje tę inwestycję, ma ją zakończyć do końca listopada, ale wiadukt ma być zbudowany wcześniej. Dlatego warunkiem zamknięcia przejazdu kolejowego jest puszczenie ruchu dwukierunkowego po wiadukcie.
Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Michał Szewczyk rozmawiał z przedstawicielami firmy SKANSKA, którzy wstępnie zapewnili, że ruch po wiadukcie będzie puszczony do końca sierpnia.
- Jeśli otrzymamy od wykonawcy takie zapewnienie na piśmie, to potwierdzimy, jako zarządca drogi, zgodę dla kolei, że zamknięcie przejazdu w drugiej połowie września na okres dwóch tygodni będzie mogło mieć miejsce. 
Na ostatniej sesji rady miejskiej, na której poruszono ten temat, zastępca burmistrza Aneta Kowalewska przypominała o działającym od kilku lat systemie SMS-owego informowania mieszkańców – to najlepsza forma przekazywania im pilnych wiadomości. Informacje o wydarzeniach oraz zagrożeniach, awariach, sytuacjach kryzysowych są bezpłatne, należy jedynie zarejestrować się w systemie, wysyłając jednorazowo SMS o treści INFORMACJE WYSZKÓW  na numer 664-079-191.
Zaproszenie na mszę1
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom