Starostwo i urząd miejski zamknięte! Tryb pracy wewnętrznej (AKTUALIZACJA)

Wydarzenia

Starostwo i urząd miejski zamknięte! Tryb pracy wewnętrznej (AKTUALIZACJA)

25.03.2020
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Od 25 marca do odwołania Starostwo Powiatowe w Wyszkowie pracuje w trybie wewnętrznym. Taką samą decyzję podjął wyszkowski Urząd Miejski. 
 
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 24 marca, nakładającego ograniczenia w zakresie przemieszczania się, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów urzędu, mieszkańców i pracowników samorządowych od dnia 25 marca aż do odwołania Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zostaje zamknięte  
i przechodzi w tryb pracy wewnętrznej. 
Taką samą decyzję, od 26 marca, podjął Urząd Miejski w Wyszkowie. 
Oznacza to, że bezpośredni kontakt z urzędnikami jest ograniczony do minimum – jedynie w sprawach szczególnie ważnych i niecierpiących zwłoki, które nie mogą być załatwione drogą elektroniczną (jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym). 
Przed wejściem do budynku przy al. Róż 2 umieszczono skrzynki na korespondencję kierowaną do starostwa i urzędu miejskiego.  
Kasy na terenie starostwa i urzędu są zamknięte. 
Zdecydowana większość spraw może być załatwiana za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP. 
 
Kontakt ze Starostwem Powiatowym: 
sekretariat starosty: 29-743-59-35 
kancelaria: 29-743-59-00 
wydział edukacji: 29-743-59-49 
wydział komunikacji: prawo jazdy: 29-743-59-15, rejestracja pojazdów: 29-743-59-17, transport: 29-743-59-27 
wydział inwestycji i dróg publicznych: 29-743-59-06 
wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami: 29-743-59-20, -25 
wydział architektoniczno-budowlany: 29-743-59-09, 29-743-59-10 
wydział środowiska i rolnictwa: 29-743-59-45 
wydział promocji i rozwoju: 29-743-59-03 
wydział finansowy: 29-743-59-01 
powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności: 29-743-59-40 
referat obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: 29-743-59-08 
referat ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych: 29-743-59-04 
powiatowy rzecznik konsumentów: 29-743-59-40 

Kontakt z urzędem miejskim
sekretariat: 29-742-42-01/08 
Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów): 29-743-77-11 / 29-743-77-52 / 29-743-77-36 
dowody osobiste: 29-743-77-55 
dochody niepodatkowe gminy: 29-743-77-14 
działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 29-743-77-01 
ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, udostępnienie danych osobowych): 29-743-77-03 
gospodarka nieruchomościami: 29-743-77-67 
inwestycje: 29-743-77-71 lub e-mail: inwestycje@wyszkow.pl 
księgowość podatkowa dotycząca wszystkich podatków i opłat - księgowanie wpłat; wyjaśnienia w sprawie zaległości i nadpłat: 29-743-77-33 / 29-743-77-20   
nazewnictwo ulic, wycinka drzew, numeracja budynków, decyzje środowiskowe: 29-743-77-74 
odpady komunalne, prawo wodne: 29-743-77-04 lub e-mail: odpady@wyszkow.pl 
opłata skarbowa - księgowanie wpłat, zwroty: 29-743-77-27 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar, zaległości, nadpłaty, księgowanie wpłat: 29-743-77-57 
oświetlenie uliczne, ochrona zabytków: 29-743-77-45 
organizacje pozarządowe, organizacja wydarzeń, promocja: 29-743-77-13 
płatności dla kontrahentów za wykonane usługi: 29-743-77-25 
podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 29-743-77-65 
podatek od nieruchomości, podatek rolny; podatek leśny - wymiar na rok bieżący i za lata ubiegłe: 29-743-77-56 / 29-743-77-65   
podatek od środków transportowych - wymiar na rok bieżący i za lata ubiegłe: 29-743-77-27 
profilaktyka uzależnień: 29-743-77-12 lub e-mail: profilaktyka@wyszkow.pl  
reklamacje za parkowanie w strefie płatnego parkowania: 29-743-77-20 
sprawy komunalne (drogi, zieleń, padłe zwierzęta, zajęcie pasa drogowego, decyzje lokalizacyjne): 29-743-77-38 
sprawy mieszkaniowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne: 29-743-77-26 
sprawy oświatowe: 29-743-77-10 / 29-743-77-32 lub e-mail: oswiata@wyszkow.pl 
sprzedaż nieruchomości, przetargi, użytkowanie wieczyste: 29-743-77-17 
wydanie wypisów i wyrysów z planu, decyzje podziału nieruchomości: 29-743-77-60 
Numer rachunku do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu opłat: skarbowej, za wieczyste użytkowanie gruntów, wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003 Numer rachunku do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu wpłaty za udostępnienie danych osobowych: 79 8931 0003 0002 2233 2039 0001. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom